Praca tymczasowa w Polsce

Polska plasuje się w pierwszej piątce państw europejskich pod względem ilości agencji pracy tymczasowej funkcjonujących na rynku. Jednocześnie stosunek pracowników tymczasowych do ogółu zatrudnionych jest jednym z najniższych w Europie.
Według danych Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, w Polsce działa 1856 agencji pracy tymczasowej (stan na dzień 19.03.2008). Względem roku ubiegłego ich liczba wzrosła o ponad 20 proc. Wraz ze wzrostem liczby agencji, zwiększa się również odsetek Polaków korzystających z ich usług. Szacuje się, że ponad 350 tys. osób zdecydowało się w 2007 r. na taką formą zatrudnienia.

Mimo tak imponujących statystyk, w Polsce jednak w dalszym ciągu mamy bardzo niewielu pracowników tymczasowych. Według Międzynarodowej Konfederacji Prywatnych Agencji Zatrudnienia (CIETT) stanowią oni tylko 0,2 proc. wszystkich osób pracujących w naszym kraju. Gorzej jest tylko w Grecji, gdzie pracownicy tymczasowi to zaledwie 0,1 proc. pracujących.

„Sytuacja ta stopniowo się poprawia. Elastyczna forma zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa, oferuje pracodawcom nowe możliwości. Przede wszystkim pozwala zatrudnić pracownika wedle potrzeb, sezonowo lub w celu realizacji konkretnego projektu” – komentuje Marek Jurkiewicz, Dyrektor Handlowy Start People, Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego, zajmującej się m.in. rekrutacja i selekcją pracowników tymczasowych. „Jednocześnie, pracodawca redukuje wydatki związane z prowadzeniem kadr. Nie ponosi kosztów administracyjnych, gdyż za większość obowiązków odpowiada agencja pracy”. Pracodawca, korzystający z usług agencji znacząco redukuje koszty związane z obsługą administracyjno-kadrową pracowników oraz utrzymaniem Działu kadr i płac w ramach własnej firmy. Klient agencji nie musi prowadzić dokumentacji akt osobowych, dokumentacji dla ZUS oraz Urzędów Skarbowych, nie musi też wystawiać świadectw pracy oraz rozliczać wynagrodzeń.

„Polscy pracodawcy stoją wobec zupełnie innej rzeczywistości niż jeszcze 3-4 lata temu. Dziś o dobrego pracownika jest już znacznie trudniej. Zatrudniając pracownika tymczasowo można poznać jego wartość. W wypadku, gdy ze współpracy zadowolony jest pracodawca i pracownik nic nie stoi na przeszkodzie, aby zatrudnić taką osobę na stałe. Tym samym zyskujemy wykwalifikowanego pracownika, o którego coraz trudniej na rynku.” – mówi Katarzyna Gurszyńska, Związek Agencji Pracy Tymczasowej.

Natomiast pracownik, decydujący się na pracę tymczasową, może dostosować życie zawodowe do swoich możliwości i trybu życia. Praca tymczasowa sprawdza się szczególnie w przypadku osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy, np.: kobiet opiekujących się dziećmi, czy też osób młodych, uczących się, bez konkretnego doświadczenia zawodowego. Natomiast osobom starszym, często bezrobotnym – pozwala wrócić na rynek pracy. Osoby zatrudnione czasowo korzystają z tych samych przywilejów, co pracownicy zatrudnieni na stałe. Dodatkowo mają możliwość poznania warunków pracy w firmach o różnych profilach oraz zdobycia doświadczenie na różnych stanowiskach co ułatwia późniejsze znalezienie odpowiedniej pracy. 

Według obowiązującego prawa pracownik tymczasowy może pracować u jednego pracodawcy nie dłużej niż 12 miesięcy. Przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy o pracy tymczasowej wydłuża ten okres do 18 miesięcy. „Jest to pozytywna zmiana szczególnie dla pracowników z małych miejscowości, gdzie jest ograniczony wybór miejsca pracy. Zmierzamy w dobrym kierunku. Jednak nowelizacja powinna dodatkowo wyeliminować niepotrzebną biurokrację, związaną z tymczasowym zatrudnieniem oraz precyzyjnie uregulować zakres obowiązków każdej ze stron. Wtedy będziemy mogli nadrobić zaległości, jakie ma polski rynek w stosunku do zachodnioeuropejskich standardów – podsumowuje Marek Jurkiewicz, Dyrektor Handlowy Start People.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry