Pracodawcy planują zwiększenie zatrudnienia

Wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w Polsce wskazują na bardzo optymistyczne plany pracodawców ze wszystkich badanych regionów i sektorów rynku.
Manpower Polska opublikowała po raz pierwszy w Polsce wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Raport dla II kwartału
2008 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych obejmujących grupę 924 pracodawców reprezentującą 10 sektorów  z 6 regionów  Polski. Wyniki pokazują, że badani pracodawcy bardzo optymistycznie oceniają plany wzrostu zatrudnienia w II kwartale br. Wzrost zatrudnienia deklaruje najwięcej pracodawców z sektora budowlanego (+52%), zaś wśród regionów, najwyższe prognozy przewidywane są dla regionu Południowo-Zachodniego (+35%).

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski jest bardzo pozytywna i osiąga poziom +30%. Jednocześnie, 58% pracodawców deklaruje brak zmian personalnych w ciągu najbliższego kwartału.

Prognoza netto zatrudnienia, parametr używany w raporcie, to wynik analizy danych, jakie otrzymywane są z odpowiedzi na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia firmy w Pana/ Pani oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca czerwca w porównaniu do obecnego kwartału?”. Prognoza netto zatrudnienia to różnica pomiędzy procentem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a procentem pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, ze znakiem ujemnym – jego redukcję. 

Pracodawcy ze wszystkich dziesięciu sektorów mają plany zwiększenia zatrudnienia w II kwartale 2008 r., co wpływa na dodatni wynik badania. Najwyższa prognoza netto zatrudnienia przewidywana jest w budownictwie (+52%). 53% pracodawców deklaruje zwiększenie, a tylko 1% szacuje zmniejszenie całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Dwa kolejne sektory, których wyniki są optymistyczne, to sektor kopalni i przemysłu wydobywczego (+37%) oraz handlu detalicznego i hurtowego (+34%).

W celu porównania prognoz netto zatrudnienia dla regionów, skorzystano z podziału Polski na regiony opracowanego przez Eurostat. Pracodawcy we wszystkich 6 regionach Polski mają bardzo optymistyczne plany zwiększenia zatrudnienia w II kwartale 2008 r. Pracodawcy w regionie Południowo-Zachodnim i Północnym deklarują największy wzrost zatrudnienia w II kwartale 2008 r., a prognozy netto zatrudnienia w tych regionach osiągają odpowiednio +35%
i +32%. Pracodawcy w Północno-Zachodnim regionie zmiany zatrudnienia oceniają najmniej optymistycznie; prognoza netto zatrudnienia dla tej części kraju wynosi +25%.

„Manpower Polska ma do dyspozycji wyjątkowe narzędzie badawcze, dzięki któremu możemy przedstawiać prognozy zatrudnienia dla Polski i dla innych krajów”, mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska. „W ostatnim czasie, na polskim rynku pracy zaszło wiele zmian, które mają pozytywny wpływ na plany pracodawców ze wszystkich badanych sektorów dotyczące zwiększenia zatrudnienia w najbliższym kwartale”, wyjaśnia Iwona Janas.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które przeprowadzone zostało po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1962 r. W chwili obecnej, w badaniu uczestniczą 32 kraje. W celu zmierzenia intencji pracodawców związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, przeprowadzono wywiady indywidualne z ponad 55 000 dyrektorów HR i osób odpowiedzialnych za rekrutacje. Barometr Manpower to jedyne badanie rynku pracy o tak dużym rozmiarze, zakresie i długiej historii. W chwili obecnej, w wielu krajach Barometr Manpower to nie tylko narzędzie badawcze, ale wiarygodny wskaźnik ekonomiczny stosowany przez m.in. Bank Angielski i Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku.  

Ze wszystkich badanych krajów, najbardziej optymistyczne plany na II kwartał br. deklarują pracodawcy z Singapuru z prognozą netto zatrudnienia na poziomie +60%. Na podstawie deklaracji pracodawców z Indii, Rumunii, Peru, Kostaryki, Argentyny, Hongkongu i Polski, ustalono prognozy netto zatrudnienia w przedziale 36% – 30%. Wartości dla Australii, Hongkongu i Singapuru przedstawiają się najbardziej optymistycznie od czasu, kiedy wprowadzono tam badanie, czyli
od III kwartału 2003 r. Dla kontrastu, przedstawiciele firm badanych w Hiszpanii i we Włoszech planują zatrudnienie w najbliższym kwartale najmniej pozytywnie, na poziomie +1%.

Z krajów regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), największy optymizm związany ze zwiększeniem zatrudnienia w II kwartale br. wykazują pracodawcy z Rumunii, Polski i Grecji.  Dla wszystkich tych krajów jest to pierwsze badanie, a prognozy netto zatrudnienia osiągają odpowiednio +36%, + 30% i + 23%. W sąsiadujących z Polską Czechach, w których badanie przeprowadzone było także po raz pierwszy, prognoza netto zatrudnienia kształtuje się na poziomie +12%. Nieznacznie niższe prognozy obserwujemy w Niemczech, Austrii i Szwecji (+10%).

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top