Prawa poboru akcji Optimus SA w publicznym obrocie

Do 29 lutego, czyli do najbliższego piątku w obrocie publicznym będą prawa poboru akcji spółki Optimus SA. Inwestorzy mogą nabyć prawo poboru, dające im możliwość zakupu akcji spółki – każde prawo poboru uprawnia do objęcia dwóch akcji. Optimus rozpoczął realizację harmonogramu oferty emisji akcji C1 po zatwierdzeniu w minioną środę przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego. Środki z emisji pozwolą spółce uregulować zaległe należności i rozpocząć planowane inwestycje.
Prospekt emisyjny spółka złożyła w październiku 2007. Jest nim objętych 18,77 milionów  akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy firmy ( 9,38 mln PP tej serii ). Dzięki emisji Optimus chce pozyskać z rynku 17,8 mln zł (akcje oferowane będą po złotówce). Zarząd spółki planuje przeznaczyć ponad 13 milionów zł na proces sanacji zaległych zobowiązań, natomiast ponad 4 miliony zł przeznaczone zostanie na realizację programu rozwoju.

– „Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzając nasz prospekt dała nam zielone światło dla wprowadzenia strategii rozwoju Optimusa i zarazem uzdrowienia jego finansów. Dzięki podjętym do tej pory działaniom restrukturyzacyjnym będziemy w stanie lepiej wykorzystać pozyskane z emisji środki i szybciej wyprowadzić spółkę na prostą” – podkreśla Zbigniew Jasiołek, prezes Zarządu Optimus SA.

Nakłady inwestycyjne skoncentrowane będą szczególnie na rozbudowie linii produktowych w oparciu o silną markę jaką ma Optimus na rynku. Teraz najmocniejszym elementem oferty spółki są komputery i serwery. Ponadto, dzięki pozyskanym środkom spółka chce wejść na nowe rynki zbytu – do Czech, Słowacji i na Litwę, oraz zwiększyć efektywność współpracy ze swoim strategiczny m partnerem spółką ABC Data. Zarząd w ubiegłym tygodniu wystąpił do Sądu Rejonowego w Warszawie z wnioskiem o odroczenie posiedzenia sądu w sprawie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości spółki do czasu zakończenia emisji akcji serii C1.

Wpisy promowane

  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...
  • Ezoteryka a karty Tarota
    Stawianie Tarota to praktyka, którą wykorzystuje bardzo wiele osób. Jest to jeden ze sposobów, który umożliwia sprawdzenie tego co nas ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry