Prawie 116 mln zł na rozwój polskiej branży gier video

Poznaliśmy wyniki I konkursu programu sektorowego GameINN. Wicepremier Jarosław Gowin wczoraj je ogłosił w Warszawie. 38 projektów otrzyma w sumie 116 milionów zł.

Chcemy unowocześnić polską gospodarkę – temu służyć ma między innymi Strategia Gowina. Bardzo precyzyjnie diagnozujemy wyzwania i szanse, jakie stoją przed nami i kierujemy strumień pieniędzy dokładnie tam, gdzie mogą przynieść najlepsze efekty. Takim obszarem jest niewątpliwie branża gier, gdzie mamy duży potencjał intelektualny i kreatywny. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie wspierać twórców tej branży – w styczniu przyszłego roku ruszy kampania społeczna, która będzie promować kodowanie i programowanie – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Prawie 116 mln zł na rozwój polskiej branży gier video 1

Program sektorowy GameINN, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku. Dedykowany przedsiębiorcom program został uruchomiony przez NCBR w 2016 roku na wniosek Porozumienia Polskie Gry. Jednym z jego założeń jest opracowanie rozwiązań o charakterze badawczo-rozwojowym, które pozwolą skutecznie wykorzystać powstałe technologie m.in. do celów społecznych, edukacyjnych, medycznych i terapeutycznych.

Budżet I konkursu GameINN wynosił 80 mln zł, ale w połowie listopada br. został zwiększony do 116 mln zł. Dzięki temu dofinansowanie w wysokości ponad 115,8 mln zł otrzyma 38 nowatorskich projektów. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • opracowanie kompleksowej, bazującej na zasadach, sztucznej inteligencji i automatyzacji technologii, służącej do kreacji „żywego”, grywalnego w czasie rzeczywistym, miasta o wielkiej skali (City Creation),
  • prace badawcze z zakresu hiperrealistycznej balistyki pocisków i pancerzy, fotorealistycznej wizualizacji środowiska oraz współpracy użytkowników online oraz opracowanie prototypu interaktywnego symulatora pola walki o budowie modułowej, opartego o symbiozę środowiska rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR),
  • opracowanie innowacyjnej technologii pozwalającej na płynną i dynamiczną regulację wpływu czynników ludzkich i psychologii człowieka na zachowania i algorytmy sztucznej inteligencji,
  • stworzenie gry VR wspierającej terapię i rehabilitację osób po udarach,
  • stworzenie narzędzia umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne.

W ramach programu sektorowego GameINN planowane jest ogłoszenie jeszcze 3 konkursów. Kolejny konkurs, którego planowany budżet to 55 mln zł, zostanie ogłoszony 3 kwietnia 2017 r. Nabór wniosków będzie prowadzony od 5 maja do 6 lipca przyszłego roku.

Lista rankingowa dostępna jest na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry