prof. Cellary nagrodzony na XIII Forum Teleinformatyki

Na XIII Forum Teleinformatyki w Legionowie, po raz szósty wręczona została honorowa Nagroda im. Marka Cara. Celem Nagrody jest wyróżnienie dokonań w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Kapituła Nagrody wyróżniła prof. Wojciecha Cellarego za bardzo ciekawe i skuteczne, szerokie propagowanie problematyki społeczeństwa informacyjnego.
Od 6 lat, z inicjatywy Rady Programowej Forum Teleinformatyki w Legionowie, podczas obrad Forum, wręczana jest honorowa Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum.

Celem Nagrody jest wyróżnienie dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Kapituła składająca się członków Rady Programowej Forum i Laureatów Nagrody z lat poprzednich, w tajnym głosowaniu zdecydowała, że Nagrodę w tym roku otrzyma: prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Lapidarne uzasadnienie Kapituły przyznania Nagrody – za bardzo ciekawe i skuteczne, szerokie propagowanie problematyki społeczeństwa informacyjnego – jest uznaniem imponującego zakresu zainteresowań oraz działalności nie tylko zawodowej. Profesor jest autorem i współautorem 10 książek oraz ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Był głównym organizatorem 25 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, ponadto uczestniczył w pracach Komitetów Programowych 115 konferencji krajowych i zagranicznych.
Rocznie prowadzi wykłady z elektronicznego biznesu w języku polskim i angielskim dla ponad 700 studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a wykształcił już ponad 7 tysięcy studentów.

W ostatnich latach, jako pracownik Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zajmuje się problematyką społeczeństwa informacyjnego i jest jej wybitnym orędownikiem. M.in. redaktor naukowy i współautor ważnego raportu UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju): „Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego” (2002).

Sponsorem Nagrody im. Marka Cara jest firma Sun Microsystems Poland.

www.forumti.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top