Program Czyste środowisko – komfort na co dzień w Internecie

Już od stycznia 2005 można odwiedzać w Internecie nową stronę czystesrodowisko.org , poświęconą Programowi Edukacji Ekologicznej Czyste środowisko – komfort na co dzień. Projekt prowadzony jest przez firmę Metsä Tissue S.A. we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia z Warszawy i Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia.

Celem programu ’Czyste środowisko – komfort na co dzień’, jest dotarcie z wiedzą na temat ekologii i ochrony środowiska do najmłodszych odbiorców. Projekt realizowany jest w ciągu całego roku szkolnego 2004/2005 w szkołach podstawowych Konstancina-Jeziorny

i Krapkowic.

Zadaniem realizatorów programu jest pogłębianie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności, w szczególności dzieci, poprzez edukację ekologiczną dotyczącą zagospodarowywania odpadów i rozsądnego dysponowania zasobami przyrody. Program zwraca uwagę również na wspieranie lokalnej działalności proekologicznej.

Na stronach czystesrodowisko.org znajdują się wszystkie informacje o przebiegu programu w Krapkowicach, założeniach projektu, jego organizatorach, uczestnikach, materiały dotyczące przebiegu działań proekologicznych oraz konkursy dla najmłodszych.

http://czystesrodowisko.org

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top