Projekt „Wrota Polski”

Opublikowano: 29 czerwca 2006. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , , , , ,

Konsorcjum złożone z firm konsultingowych Infovide oraz McKinsey & Company podpisało umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznym i Administracji na opracowanie koncepcji architektury Wrót Polski (e-PUAP ) oraz wsparcie MSWiA w realizacji przedsięwzięcia wdrożeniowego.
W założeniach „Wrota” mają usprawnić przepływ informacji oraz ułatwić załatwianie spraw między urzędami a firmą oraz obywatelem za pomocą kanałów elektronicznych. Dzięki realizacji projektu powstanie spójna koncepcja polskiej platformy e-government pozwalająca sukcesywnie integrować systemy na potrzeby świadczenia usług administracji publicznej. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 9 mln zł.

Konsultanci Infovide odpowiadają za stronę techniczną projektu. Do ich zadań należy opracowanie koncepcji architektury i jej funkcjonalności oraz określenie wydajności systemu i wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto zostaną opracowane założenia projektowe dotyczące integracji rejestrów publicznych oraz zarządzania dokumentami elektronicznymi.

– Realizacja projektu e-PUAP pozwoli stworzyć fundamenty sprawnie funkcjonującej administracji publicznej w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne. To jedno z kluczowych przedsięwzięć, które będzie wyznaczało koncepcję rozwoju e-government w Polsce. Dzięki Wrotom każdy będzie mógł w prosty sposób złożyć deklarację podatkową, złożyć wniosek o nowy paszport czy prawo jazdy. To ważny krok w kierunku tworzenia Społeczeństwa Informacyjnego – mówi Tomasz Wieczorkowski, Dyrektor Generalny Sektora Administracji Publicznej w Infovide SA.

– Projekt Wrota Polski jest pierwszą próbą realizacji zaleceń Unii Europejskiej ogłoszonych w programie „eEurope 2005”, którego celem jest m.in. rozwinięcie usług elektronicznych (m.in. e-government, e-learning) czy dostęp do szerokopasmowego Internetu. – dodaje Arkadiusz Wargin, kierownik projektu z Infovide po stronie konsorcjum.

Eksperci McKinsey & Company będą odpowiedzialni za opracowanie analizy barier prawnych mających wpływ na wdrożenie i późniejsze funkcjonowanie e-PUAP oraz za opracowanie ram organizacyjnych działania platformy. Ponadto w oparciu o najlepsze praktyki zagraniczne krajów, które wdrożyły koncepcję e-Goverment McKinsey & Company opracuje propozycję zakresu odpowiedzialności i sposobu współpracy pomiędzy jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz klientami e-PUAP zaangażowanymi w proces przesyłania i przetwarzania dokumentów.

– Koncepcja e-Goverment na świecie realizowana jest przez zaawansowane informacyjnie kraje od wielu lat, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorcom o wiele szybciej i efektywniej komunikować się z jednostkami administracji centralnej i lokalnej. Nie jest to tylko prosta zamiana papierowych wniosków i druków na te same dokumenty realizowane drogą elektroniczną, ale kompletna zmiana filozofii współpracy pomiędzy administracją centralną i lokalną o obywatelem lub przedsiębiorstwem u podstawy, której leży możliwość zwiększenia efektywności współpracy, zmniejszenia czasu oczekiwania na decyzję/dokument jak również ograniczenie kosztów wymiany i dostępu do informacji. Jestem pewien ze wyniki prac naszego zespołu projektowego umożliwią realizację koncepcji e-Goverment w Polsce – mówi Jacek Poświata, Dyrektor Zarządzający McKinsey & Company Poland

Zamknięcie pierwszego etapu projektu realizowanego przez konsorcjum Infovide oraz McKinsey &Company planowane jest do końca września 2006 r. Głównym efektem prac będzie specyfikacja docelowej architektury i opis przedmiotu zamówienia. Następnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznym i Administracji ogłosi przetarg na wykonawcę systemu. Rozpoczęcie prac implementacyjnych systemu e-PUAP planowane jest na rok 2007 a jego produkcyjne uruchomienie w roku 2008. Do czasu zakończenia projektu Infovide będzie świadczyć na rzecz MSWiA usługi wsparcia, przy realizacji tego złożonego przedsięwzięcia.

– W ostatnim czasie na całym świecie nastąpił ogromny postęp we wdrażaniu programów poświęconych usługom publicznym świadczonym za pośrednictwem internetu. Strategicznym celem projekt e-PUAP, w tym także Wrót Polski, jest dostosowywanie całej administracji publicznej do rosnących oczekiwań i wymagań obywateli, dlatego też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zainwestować w projekt e-PUAP ponad 34, 5 mln zł. – powiedział Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji w MSWiA

www.infovide.pl

Hanna LaskowskaProjekt „Wrota Polski”

Podziel się!

O autorze

hania