Projekt “Wrota Polski”

Konsorcjum złożone z firm konsultingowych Infovide oraz McKinsey & Company podpisało umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznym i Administracji na opracowanie koncepcji architektury Wrót Polski (e-PUAP ) oraz wsparcie MSWiA w realizacji przedsięwzięcia wdrożeniowego.
W założeniach “Wrota” mają usprawnić przepływ informacji oraz ułatwić załatwianie spraw między urzędami a firmą oraz obywatelem za pomocą kanałów elektronicznych. Dzięki realizacji projektu powstanie spójna koncepcja polskiej platformy e-government pozwalająca sukcesywnie integrować systemy na potrzeby świadczenia usług administracji publicznej. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 9 mln zł.

Konsultanci Infovide odpowiadają za stronę techniczną projektu. Do ich zadań należy opracowanie koncepcji architektury i jej funkcjonalności oraz określenie wydajności systemu i wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto zostaną opracowane założenia projektowe dotyczące integracji rejestrów publicznych oraz zarządzania dokumentami elektronicznymi.

– Realizacja projektu e-PUAP pozwoli stworzyć fundamenty sprawnie funkcjonującej administracji publicznej w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne. To jedno z kluczowych przedsięwzięć, które będzie wyznaczało koncepcję rozwoju e-government w Polsce. Dzięki Wrotom każdy będzie mógł w prosty sposób złożyć deklarację podatkową, złożyć wniosek o nowy paszport czy prawo jazdy. To ważny krok w kierunku tworzenia Społeczeństwa Informacyjnego – mówi Tomasz Wieczorkowski, Dyrektor Generalny Sektora Administracji Publicznej w Infovide SA.

– Projekt Wrota Polski jest pierwszą próbą realizacji zaleceń Unii Europejskiej ogłoszonych w programie “eEurope 2005”, którego celem jest m.in. rozwinięcie usług elektronicznych (m.in. e-government, e-learning) czy dostęp do szerokopasmowego Internetu. – dodaje Arkadiusz Wargin, kierownik projektu z Infovide po stronie konsorcjum.

Eksperci McKinsey & Company będą odpowiedzialni za opracowanie analizy barier prawnych mających wpływ na wdrożenie i późniejsze funkcjonowanie e-PUAP oraz za opracowanie ram organizacyjnych działania platformy. Ponadto w oparciu o najlepsze praktyki zagraniczne krajów, które wdrożyły koncepcję e-Goverment McKinsey & Company opracuje propozycję zakresu odpowiedzialności i sposobu współpracy pomiędzy jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz klientami e-PUAP zaangażowanymi w proces przesyłania i przetwarzania dokumentów.

– Koncepcja e-Goverment na świecie realizowana jest przez zaawansowane informacyjnie kraje od wielu lat, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorcom o wiele szybciej i efektywniej komunikować się z jednostkami administracji centralnej i lokalnej. Nie jest to tylko prosta zamiana papierowych wniosków i druków na te same dokumenty realizowane drogą elektroniczną, ale kompletna zmiana filozofii współpracy pomiędzy administracją centralną i lokalną o obywatelem lub przedsiębiorstwem u podstawy, której leży możliwość zwiększenia efektywności współpracy, zmniejszenia czasu oczekiwania na decyzję/dokument jak również ograniczenie kosztów wymiany i dostępu do informacji. Jestem pewien ze wyniki prac naszego zespołu projektowego umożliwią realizację koncepcji e-Goverment w Polsce – mówi Jacek Poświata, Dyrektor Zarządzający McKinsey & Company Poland

Zamknięcie pierwszego etapu projektu realizowanego przez konsorcjum Infovide oraz McKinsey &Company planowane jest do końca września 2006 r. Głównym efektem prac będzie specyfikacja docelowej architektury i opis przedmiotu zamówienia. Następnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznym i Administracji ogłosi przetarg na wykonawcę systemu. Rozpoczęcie prac implementacyjnych systemu e-PUAP planowane jest na rok 2007 a jego produkcyjne uruchomienie w roku 2008. Do czasu zakończenia projektu Infovide będzie świadczyć na rzecz MSWiA usługi wsparcia, przy realizacji tego złożonego przedsięwzięcia.

– W ostatnim czasie na całym świecie nastąpił ogromny postęp we wdrażaniu programów poświęconych usługom publicznym świadczonym za pośrednictwem internetu. Strategicznym celem projekt e-PUAP, w tym także Wrót Polski, jest dostosowywanie całej administracji publicznej do rosnących oczekiwań i wymagań obywateli, dlatego też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zainwestować w projekt e-PUAP ponad 34, 5 mln zł. – powiedział Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji w MSWiA

www.infovide.pl

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry