Prokom – komunikat w sprawie wyborów

Opublikowano: 8 listopada 2002. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , ,

W dniu wczorajszym, w godzinach wieczornych zakończono przetwarzanie danych w centralnej bazie danych Krajowego Biura Wyborczego. Umożliwia to ogłoszenie przez PKW oficjalnych wyników wyborów samorządowych do rad i sejmików. Zakończenie procesu przetwarzania danych było możliwe dzięki ogromnemu, dodatkowemu i nie objętemu umową, zaangażowaniu informatyków Prokomu w usprawnienie wadliwie działającej części transmisyjnej oprogramowania przygotowanego przez firmę Pixel. Zadaniem oprogramowania firmy Pixel było wprowadzanie danych w terytorialnych komisjach wyborczych oraz ich transmisja w celu zasilenia systemu centralnego. Błędne działanie tej części oprogramowania miało, niestety, ogromny wpływ na funkcjonowanie całego systemu informatycznego obsługującego wybory.

W związku z tym, że system informatyczny obsługujący tegoroczne wybory wzbudził wiele emocji i kontrowersji niezbędne jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z tą częścią systemu, za którą odpowiadał Prokom Software SA.

ˇ System informatyczny obsługujący tegoroczne wybory samorządowe przygotowany został przez kilka podmiotów, którym Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) określiło indywidualny zakres zadań w ramach całego projektu informatycznego.

Prokom Software SA nie był wykonawcą całego systemu informatycznego i nie sprawował nadzoru nad całością projektu. Zadaniem Prokomu było przygotowanie oprogramowania centralnego i bazy centralnej w KBW służącej przetwarzaniu danych wyborczych napływających z terytorialnych komisji wyborczych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych).

Pixel Technology S.C. , działający na zlecenie Związku Powiatów Polskich był odpowiedzialny za przygotowanie oprogramowania służącego wprowadzaniu danych na poziomie terytorialnych komisji wyborczych oraz umożliwiającego ich elektroniczne przesyłanie do centralnej bazy danych w KBW. Pixel Technology nie był podwykonawcą Prokom Software SA.

Terenowe Bazy Danych Polska SA (TBD) – podmiot zajmujący się wdrożeniem aplikacji Pixel, serwisowaniem i szkoleniem użytkowników.

Infovide SA – firma audytorska, której zadaniem było przygotowanie i realizacja, we współpracy z KBW, obsługi informatycznej wyborów samorządowych w obszarze kontroli jakości i nadzoru nad projektem.

ˇ Przyczyną niewystarczającej wydajności całego systemu informatycznego obsługującego wybory było zbyt wolne działanie błędnie zaprojektowanego oprogramowania przygotowanego przez firmę Pixel, służącego do wprowadzania i elektronicznego przesyłu danych z terytorialnych komisji wyborczych (ok. 2800 jednostek) do centralnej bazy danych w KBW.

ˇ Błąd w oprogramowaniu w części transmisyjnej powodował blokowanie centralnej bazy danych, czego efektem było spowolnienie pracy całego systemu. W konsekwencji nastąpiło poważne utrudnienie przesyłania danych z terytorialnych komisji wyborczych do centralnej bazy danych KBW. Uniemożliwiało to komisarzom wyborczym weryfikowanie protokołów i ustalenie wyników wyborczych. Ponadto konstrukcja modułu transmisyjnego autorstwa Pixela uniemożliwiała duże objętościowo transmisje danych wyborczych dotyczących np. wyników wyborów w sejmikach wojewódzkich.

ˇ Mając świadomość społecznego znaczenia procesu wyborczego Prokom
Software SA, na prośbę Państwowej Komisji Wyborczej, oddelegował zespół kilkunastu najwyższej klasy specjalistów do poprawienia błędów w oprogramowaniu firmy Pixel.

ˇ Również na prośbę PKW Prokom przygotował dodatkowe oprogramowanie dla wojewódzkich komisji wyborczych, które w większości przypadków, zastąpiło nieprawidłowo działającą aplikację Pixela (moduł transmisyjny). Oprogramowanie Prokomu umożliwiło weryfikowanie protokołów terytorialnych komisji wyborczych i ustalenie wyników wyborów do sejmików wojewódzkich oraz sporządzenie zbiorczych protokołów wyborczych.

ˇ Wszystkie dodatkowe prace Prokom wykonał w zakresie nie objętym umową. Miały one na celu znaczące przyspieszenie procesu przesyłania danych z terytorialnych komisji wyborczych do centralnej bazy danych KBW i jak najszybszego ustalenia końcowych wyników wyborów.

ˇ Prokom Software SA w ciągu ostatniej dekady dziesięciokrotnie zapewnił bezawaryjną obsługę informatyczną wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, a także referendów. Stworzone przez Prokom oprogramowanie zarządzające centralną bazą danych oraz sama centralna baza danych są niezbędne zarówno do przygotowania wyborów, jak i ogłoszenia oficjalnych wyników.

ˇ Centralna baza danych rozpoczęła działanie ponad dwa tygodnie przed dniem wyborów umożliwiając organom wyborczym przygotowanie wyborów. Dzięki sprawnie działającej centralnej bazie danych, możliwe było w bardzo krótkim czasie przeprowadzenie rejestracji wszystkich kandydatów w całym kraju (w tegorocznych wyborach było ich ponad 300 tysięcy), komitetów wyborczych, list wyborczych, okręgów i obwodów wyborczych a także weryfikowanie wszelkich nieprawidłowości w złożonych dokumentach, takich jak np. próby rejestracji kandydata na więcej niż jednej liście.

ˇ Najważniejszym zadaniem centralnej bazy danych jest umożliwienie komisarzom wyborczym weryfikacji protokołów i ustalenia wyników wyborczych, na podstawie danych przesłanych przez terytorialne komisje wyborcze. Dzięki oprogramowaniu obsługującemu centralną bazę danych możliwe jest także przygotowanie w krótkim czasie zbiorczej dokumentacji wyborów niezbędnej dla realizacji ustawowych zadań PKW. Centralna baza danych umożliwia również wykonywanie przez Państwową Komisję Wyborczą ustawowych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem wyborów i przestrzeganiem ordynacji wyborczej.

ˇ Wartość umów pomiędzy KBW a Prokom Software SA opiewa na kwotę ok. 4,3 mln złotych brutto.

Sylwester KozakProkom – komunikat w sprawie wyborów

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.