Prokom – komunikat w sprawie wyborów

W dniu wczorajszym, w godzinach wieczornych zakończono przetwarzanie danych w centralnej bazie danych Krajowego Biura Wyborczego. Umożliwia to ogłoszenie przez PKW oficjalnych wyników wyborów samorządowych do rad i sejmików. Zakończenie procesu przetwarzania danych było możliwe dzięki ogromnemu, dodatkowemu i nie objętemu umową, zaangażowaniu informatyków Prokomu w usprawnienie wadliwie działającej części transmisyjnej oprogramowania przygotowanego przez firmę Pixel. Zadaniem oprogramowania firmy Pixel było wprowadzanie danych w terytorialnych komisjach wyborczych oraz ich transmisja w celu zasilenia systemu centralnego. Błędne działanie tej części oprogramowania miało, niestety, ogromny wpływ na funkcjonowanie całego systemu informatycznego obsługującego wybory.

W związku z tym, że system informatyczny obsługujący tegoroczne wybory wzbudził wiele emocji i kontrowersji niezbędne jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z tą częścią systemu, za którą odpowiadał Prokom Software SA.

ˇ System informatyczny obsługujący tegoroczne wybory samorządowe przygotowany został przez kilka podmiotów, którym Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) określiło indywidualny zakres zadań w ramach całego projektu informatycznego.

Prokom Software SA nie był wykonawcą całego systemu informatycznego i nie sprawował nadzoru nad całością projektu. Zadaniem Prokomu było przygotowanie oprogramowania centralnego i bazy centralnej w KBW służącej przetwarzaniu danych wyborczych napływających z terytorialnych komisji wyborczych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych).

Pixel Technology S.C. , działający na zlecenie Związku Powiatów Polskich był odpowiedzialny za przygotowanie oprogramowania służącego wprowadzaniu danych na poziomie terytorialnych komisji wyborczych oraz umożliwiającego ich elektroniczne przesyłanie do centralnej bazy danych w KBW. Pixel Technology nie był podwykonawcą Prokom Software SA.

Terenowe Bazy Danych Polska SA (TBD) – podmiot zajmujący się wdrożeniem aplikacji Pixel, serwisowaniem i szkoleniem użytkowników.

Infovide SA – firma audytorska, której zadaniem było przygotowanie i realizacja, we współpracy z KBW, obsługi informatycznej wyborów samorządowych w obszarze kontroli jakości i nadzoru nad projektem.

ˇ Przyczyną niewystarczającej wydajności całego systemu informatycznego obsługującego wybory było zbyt wolne działanie błędnie zaprojektowanego oprogramowania przygotowanego przez firmę Pixel, służącego do wprowadzania i elektronicznego przesyłu danych z terytorialnych komisji wyborczych (ok. 2800 jednostek) do centralnej bazy danych w KBW.

ˇ Błąd w oprogramowaniu w części transmisyjnej powodował blokowanie centralnej bazy danych, czego efektem było spowolnienie pracy całego systemu. W konsekwencji nastąpiło poważne utrudnienie przesyłania danych z terytorialnych komisji wyborczych do centralnej bazy danych KBW. Uniemożliwiało to komisarzom wyborczym weryfikowanie protokołów i ustalenie wyników wyborczych. Ponadto konstrukcja modułu transmisyjnego autorstwa Pixela uniemożliwiała duże objętościowo transmisje danych wyborczych dotyczących np. wyników wyborów w sejmikach wojewódzkich.

ˇ Mając świadomość społecznego znaczenia procesu wyborczego Prokom
Software SA, na prośbę Państwowej Komisji Wyborczej, oddelegował zespół kilkunastu najwyższej klasy specjalistów do poprawienia błędów w oprogramowaniu firmy Pixel.

ˇ Również na prośbę PKW Prokom przygotował dodatkowe oprogramowanie dla wojewódzkich komisji wyborczych, które w większości przypadków, zastąpiło nieprawidłowo działającą aplikację Pixela (moduł transmisyjny). Oprogramowanie Prokomu umożliwiło weryfikowanie protokołów terytorialnych komisji wyborczych i ustalenie wyników wyborów do sejmików wojewódzkich oraz sporządzenie zbiorczych protokołów wyborczych.

ˇ Wszystkie dodatkowe prace Prokom wykonał w zakresie nie objętym umową. Miały one na celu znaczące przyspieszenie procesu przesyłania danych z terytorialnych komisji wyborczych do centralnej bazy danych KBW i jak najszybszego ustalenia końcowych wyników wyborów.

ˇ Prokom Software SA w ciągu ostatniej dekady dziesięciokrotnie zapewnił bezawaryjną obsługę informatyczną wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, a także referendów. Stworzone przez Prokom oprogramowanie zarządzające centralną bazą danych oraz sama centralna baza danych są niezbędne zarówno do przygotowania wyborów, jak i ogłoszenia oficjalnych wyników.

ˇ Centralna baza danych rozpoczęła działanie ponad dwa tygodnie przed dniem wyborów umożliwiając organom wyborczym przygotowanie wyborów. Dzięki sprawnie działającej centralnej bazie danych, możliwe było w bardzo krótkim czasie przeprowadzenie rejestracji wszystkich kandydatów w całym kraju (w tegorocznych wyborach było ich ponad 300 tysięcy), komitetów wyborczych, list wyborczych, okręgów i obwodów wyborczych a także weryfikowanie wszelkich nieprawidłowości w złożonych dokumentach, takich jak np. próby rejestracji kandydata na więcej niż jednej liście.

ˇ Najważniejszym zadaniem centralnej bazy danych jest umożliwienie komisarzom wyborczym weryfikacji protokołów i ustalenia wyników wyborczych, na podstawie danych przesłanych przez terytorialne komisje wyborcze. Dzięki oprogramowaniu obsługującemu centralną bazę danych możliwe jest także przygotowanie w krótkim czasie zbiorczej dokumentacji wyborów niezbędnej dla realizacji ustawowych zadań PKW. Centralna baza danych umożliwia również wykonywanie przez Państwową Komisję Wyborczą ustawowych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem wyborów i przestrzeganiem ordynacji wyborczej.

ˇ Wartość umów pomiędzy KBW a Prokom Software SA opiewa na kwotę ok. 4,3 mln złotych brutto.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry