Prokom Software konsoliduje rynek IT

Opublikowano: 14 stycznia 2002. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , ,

W dniu 8 stycznia br. Prokom Software S.A. zawarł umowę z Nihonswi AG z siedzibą w Zurychu (Szwajcaria), na mocy której obejmie docelowo 51,11% udziałów PUP Spin Sp. z o.o. (Spin) za łączną kwotę 135 mln zł.

Zakup udziałów w spółce Spin zostanie pokryty ze środków pozyskanych z emisji obligacji. Dokonana inwestycja poszerzy ofertę Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A., szczególnie w zakresie rozwiązań informatycznych dla sektora telekomunikacyjnego oraz doświadczenia we wdrażaniu złożonych projektów informatycznych wspomagających zarządzanie instytucjami służby zdrowia.

SPIN jest wieloletnim dostawcą systemów billingowych i usług z nimi związanych dla Telekomunikacji Polskiej S.A. W ostatnim czasie spółka zawarła z TP S.A. szereg wieloletnich umów obejmujących kolejne wdrożenia oprogramowania SERAT2, jego konserwację i rozwój na łączną kwotę ok. 160 mln PLN netto. Gwarantują one spółce współpracę z Telekomunikacją Polską w okresie najbliższych 3 lat, z perspektywą jej kontynuowania w kolejnych latach.

Dotychczas system billingowy SERAT2 obsługiwał około 60% klientów indywidualnych TPSA. Podpisanie ostatnich umów oznacza, że do końca roku 2002 wszyscy klienci detaliczni Telekomunikacji Polskiej, w tym abonenci z Warszawy i regionów katowickiego i olsztyńskiego objęci zostaną jednolitym systemem dostarczonym przez Spin. Wybór SERAT2, jako jedynego systemu przeznaczonego do obsługi wszystkich indywidualnych klientów TPSA, w powiązaniu z unieważnieniem przetargu na dostawę docelowego systemu billingowego dla tego segmentu oznacza, że poziom funkcjonalności i sprawności SERAT2 został oceniony przez narodowego operatora jako optymalny.

Zgodnie z zapowiedziami, część funduszy pozyskanych z emisji obligacji, przeznaczamy na konsolidację rynku informatycznego wokół PROKOM Software. Jesteśmy zainteresowani udziałami w spółkach specjalizujących się w obsłudze określonych segmentów rynku informatycznego o dużym potencjale wzrostu w najbliższych latach. Zaangażowanie kapitałowe w Spinie jest wynikiem naszego przekonania o wysokich kompetencjach spółki w zakresie oferowania specjalistycznych rozwiązań informatycznych dla tych segmentów.- mówi Ryszard Krauze, Prezes Zarządu PROKOM Software S.A. Należy ponadto podkreślić bardzo dobre wyniki finansowe Spinu, które były także kryterium decyzji inwestycyjnej. Jednakże fakt otrzymania przez Spółkę wyłączności na obsługę billingową klientów indywidualnych TPSA, co potwierdza wysoką jakość rozwiązań dostarczanych przez Spin, miał decydujący wpływ na naszą decyzję.

W przyszłości rozważamy wprowadzenie spółki Spin do publicznego obrotu, wcześniej jednak podejmiemy dalsze działania konsolidacyjne w ramach Grupy Kapitałowej PROKOM Software – dodaje Prezes Krauze.

Przewidywane przychody firmy za 2001 r. wynoszą ok. 78 mln zł , a zysk netto 19-20 mln zł. Wykonanie umów z TP S.A., w ramach których system billingowy naszej firmy stanie się jedynym systemem obsługi detalicznych klientów TP S.A., dobrze rokuje wynikom w przyszłych latach. Umowa na wdrożenie systemu ma wartość 41,5 mln zł, zaś dwie pozostałe – dotyczące jego rozwoju oraz konserwacji – zostały zawarte na trzy lata z możliwością ich przedłużenia o kolejne dwa. Przychody z tytułu tych dwóch umów sięgają minimum 40 mln zł rocznie – stwierdza Andrzej Musioł Prezes PUP Spin Sp. z o.o.

W przeszłości Prokom i Spin współpracowały ze sobą przy różnych projektach, takich jak implementacja systemu obsługującego Krajowy Rejestr Sądowy, czy systemu wspomagającego zarządzanie szpitalem (np. w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, czy w Koszalinie). Know-how Prokomu, jako integratora dużych projektów, w połączeniu z doświadczeniem Spinu w sektorze telekomunikacyjnym i medycznym, pozwalają na wykorzystanie synergii w budowaniu oferty dla tych sektorów.

Obecnie zawarta umowa pomiędzy PROKOM Software S.A. a Nihonswi AG przewiduje obejmowanie udziałów w trzech kolejnych etapach. Pierwszym jest nabycie udziałów w liczbie 54, kolejnym – realizacja opcji objęcia 4 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym firmy Spin, co powinno nastąpić w terminie do 19 listopada br. Ponadto strony zobowiązały się do zawarcia umowy, na podstawie której Nihonswi AG sprzeda na rzecz PROKOM Software S.A. kolejne 11 udziałów w Spinie. Ostatecznie, nabyte 54 udziały łącznie z udziałami objętymi na podstawie wykonania opcji oraz nabytymi w wyniku zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży stanowić będą 51,11% kapitału zakładowego (łącznie 69 udziałów) i uprawniać będą do wykonywania 51,11% głosów na walnym zgromadzeniu PUP Spin Sp. z o.o. Pozostałe udziały pozostaną w rękach dotychczasowych udziałowców, czyli pracowników i zarządu Spółki.

http://www.prokom.pl

Sylwester KozakProkom Software konsoliduje rynek IT

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.