Ryszard Krauze

Prokom i TP- kolejna umowa o współpracy

Telekomunikacja Polska SA i Prokom Software SA zawarły 5 listopada br. Umowę Generalną dotyczącą świadczenia usług informatycznych oraz udzielania licencji na oprogramowanie użytkowe na okres do 31 grudnia 2004 roku, z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres roczny. Podpisana umowa stanowi podstawę do kontynuowania dotychczasowej ponad dziesięcioletniej współpracy i pozwoli na modyfikację oraz rozwijanie dostarczonego …

Prokom i TP- kolejna umowa o współpracy więcej »

Prokom w Czechach

W dniu 22 maja 2003 roku Prokom Software SA wraz z inwestorami finansowymi podpisał umowę umożliwiającą zakupienie 96,52 proc. akcji czeskiej spółki informatycznej PVT a.s. – jednego z większych podmiotów informatycznych w Czechach. Umowa ta została zawarta z Czeską Agencją Konsolidacyjną reprezentującą dotychczasowych akcjonariuszy PVT. Wejdzie w życie po uzyskaniu zgody czeskiego rządu oraz Czeskiego …

Prokom w Czechach więcej »

Prokom i ComputerLand razem przy offsecie

Zarząd ComputerLand SA poinformował o podpisaniu porozumienia z firmą Prokom Software SA. Celem porozumienia jest nawiązanie ścisłej współpracy obydwu Spółek przy oferowaniu usług i realizacji projektów informatycznych wynikających z programu offsetowego związanego z zakupem przez Rząd RP samolotów wielozadaniowych od firmy Lockheed Martin Corporation. „Offset nie może być postrzegany jako remedium na bieżące problemy polskiej …

Prokom i ComputerLand razem przy offsecie więcej »

Prokom- ostatnia ugoda

26 września 2002 roku Prokom Software SA zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych trzecią ugodę, dotyczącą ostatniej części należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz Zakładu usług administrowania i eksploatacji KSI ZUS w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym. Zgodnie z zawartym porozumieniem ZUS wypłaci Prokom Software SA kwotę 20,8 mln złotych powiększoną o podatek VAT. Prokom zrzekł …

Prokom- ostatnia ugoda więcej »

Pracownicze akcje Prokomu na giełdzie

Akcje Prokom Software SA serii D, wyemitowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, trafią niebawem do obrotu giełdowego. Prokom Software SA złożył w tej sprawie wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Emisja akcji serii D była przeprowadzona pod koniec 2000 roku. Prawo do ich nabycia uzyskali kluczowi …

Pracownicze akcje Prokomu na giełdzie więcej »

Prokom współpracuje z PZU

W dniu 31 lipca br. Prokom Software SA podpisał z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Aneks do umowy z dnia 10 lutego 2000 roku o świadczenie usług informatycznych, dotyczący sprawowania przez Prokom opieki nad Systemem Informatycznym PZU (SI PZU). W Aneksie strony ustaliły zakres usług i gwarantowane wynagrodzenie w pierwszym roku świadczenia usług. Wynagrodzenie to nie …

Prokom współpracuje z PZU więcej »

Prokom wdraża CRM w TP SA

W dniu 18 kwietnia 2002 r. Prokom Software S.A. podpisał z firmą Sofrecom Polska Sp. z o.o. umowę o wykonanie usług informatycznych w ramach wdrożenia Pierwszej Fazy Systemu Obsługi Klientów w TP S.A. (Customer Relationship Management – „CRM”) realizowanego przez Sofrecom Polska Sp. z o.o. Zakres usług, realizowanych przez Prokom Software, obejmuje migrację danych, zaprojektowanie …

Prokom wdraża CRM w TP SA więcej »

Przewiń do góry