Prokom- zakończona emisja obligacji zamiennych na akcje

Zarząd PROKOM Software S.A. informuje, że w dniu 7 grudnia 2001 r. zakończona została niepubliczna emisja obligacji zamiennych na akcje. Obligacje zostały objęte przez krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, w tym Otwarte Fundusze Emerytalne. Jest to, jak dotąd, największa w Polsce, zakończona sukcesem, emisja obligacji zamiennych w sektorze IT.

Przedmiotem emisji jest 20.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe serii E na okaziciela, o stałym oprocentowaniu, o wartości nominalnej 10.000 złotych każda, o terminie wykupu 3 lata od daty przydziału, tj. od 7 grudnia 2001.

Podstawą emisji obligacji jest decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2001 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Cena emisyjna jednej obligacji jest równa 10 000 zł.

Są dwa główne cele emisji:
1. Wydatki inwestycyjne (konsolidacja rynku teleinformatycznego) – kwota ok. 140 mln. zł, tj. 70% środków pochodzących z emisji. PROKOM Software S.A. planuje zakup jednej lub dwóch spółek niszowych (z rynku niepublicznego) z branży teleinformatycznej. Jednocześnie kontynuowane są rozmowy w sprawie dalszego zwiększenia zaangażowania Prokomu w Softbank S.A.
2. Pozostałe 60 mln. zł przeznaczone zostaną na restrukturyzację krótkoterminowego zadłużenia Spółki (zamiana zadłużenia Prokomu m.in. poprzez wykup istniejących w bilansie Spółki commercial papers).

http://www.prokom.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry