Przepływ informacji w firmie. Jak poprawić komunikację pracowników?

Doświadczeni liderzy wiedzą, jak ważna jest komunikacja wewnętrzna w firmie. Kiedy kuleje, może powodować szereg trudności – zespół pracuje mniej wydajnie, panuje dezinformacja, wkrada się brak zaufania w szeregach pracowników. Sprawdź, jak temu przeciwdziałać i poznaj skuteczne sposoby na poprawę komunikacji w swojej firmie.

Sprawny przepływ informacji w firmie nie tylko pomaga osiągać wyznaczone cele biznesowe, ale również integruje pracowników, podnosi ich motywację i satysfakcję z wykonywanych zadań. Z kolei spełnieni pracownicy lepiej wykonują swoje zadania i są najlepszymi ambasadorami marki na zewnątrz. Co możesz zrobić, by poprawić komunikację w swojej firmie? Poznaj nasze podpowiedzi.

<strong>Przepływ informacji w firmie. Jak poprawić komunikację pracowników?</strong> 1

Jak usprawnić przepływ informacji w firmie?

Czasem wystarczy wprowadzenie kilku drobnych zmian, by poprawić komunikację w swoim zespole.

Poznaj potrzeby i oczekiwania swoich pracowników

Ludzie są różni. Część pracowników niechętnie udaje się na cotygodniowe zebrania, twierdząc, że takie spotkania są mało efektywne i zabierają tylko czas na pracę. Zdecydowanie woleliby przekazywanie informacji mailowo lub za pomocą intranetu. Inni z kolei mają tendencję do przegapiania firmowych maili. Jak w takiej sytuacji zorganizować komunikację? Zapytaj swoich pracowników! Możesz przeprowadzić ankietę na temat najbardziej pożądanego sposobu przekazywania informacji.  

Nie ograniczaj się do jednego sposobu komunikacji

Korzystaj z różnych narzędzi przekazywania informacji. Nawet jeśli członkowie zespołu pracują zdalnie i omawianie bieżących problemów na spotkaniach w sali konferencyjnej nie wchodzi w grę, możesz nie tylko rozsyłać informacje e-mailem, ale również organizować wideokonferencje.

Informuj na bieżąco

Managerowie powinni na bieżąco przekazywać ważne komunikaty pracownikom. Niepożądana jest sytuacja, w której członkowie zespołu dowiadują się ostatni o planowanych zmianach, np. z internetu czy od kolegów z branży.

Zarządzanie przepływem informacji z pomocą platformy Navigator Archman

Jak się okazuje, pozytywny wpływ na przepływ informacji w firmie może mieć również wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Pozwoli na to platforma Navigator, której wszystkie zalety i funkcjonalności poznasz na www.archman.pl. W tym miejscu wytłumaczymy, jakie problemy komunikacyjne może rozwiązać wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Elektroniczny obieg dokumentów pozwala każdemu pracownikowi na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest dany proces w firmie i w razie potrzeby zweryfikować dane. Zapobiega to dezinformacji i zaleganiu informacji u przełożonych czy managerów, którym w nawale obowiązków może być trudno powiadamiać wszystkich pracowników na bieżąco o zachodzących procesach.

Ponadto dzięki zabezpieczeniom i szyfrowaniu, jakie oferuje platforma Navigator, znika problem przedostawania się informacji w „niepowołane ręce”. Odpowiednie funkcjonalności systemu sprawiają, że dostęp do konkretnych dokumentów mają tylko te osoby, którym rzeczywiście jest on potrzebny do wykonywania zadań.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top