PTF kupiło TETA_Personel

29 marca 2002 roku Polskie Towarzystwo Finansowe SA podpisało projekt wdrożenia systemu TETA_Personel i tym samym zostało 150 klientem TETY na tę aplikację do zarządzania zasobami ludzkimi.

PTF istniejące na rynku siódmy rok, zajmuje w tym momencie czwarte miejsce wśród pośredników kredytowych. Firma jest liderem wśród operatorów kredytów samochodowych, posiada 12 oddziałów, 15 filii oraz 52 przedstawicielstwa, w których na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych zatrudnia blisko 1000 pracowników.

Do tej pory Polskie Towarzystwo Finansowe korzystało z programu kadrowo-płacowego działającego w trybie tekstowym. W związku z rozwojem firmy, powstawaniem nowych oddziałów i zwiększaniem zatrudnienia zaistniała potrzeba bardziej zaawansowanego narzędzia. Wybór padł na aplikację TETA_Personel. Dlaczego” Jak wspomina Dorota Bielawska, kierownik działu spraw pracowniczych, „jest to system nowoczesny i elastyczny, zgodny z wykorzystywanym w PTF oprogramowaniem, czytelny oraz przyjazny dla obsługujących go osób. Z pewnością wykorzystamy przynajmniej część z szerokich możliwości tworzenia raportów i zestawień. Przy wyborze produktu TETY nie bez znaczenia była przekonywująca prezentacja przeprowadzona na początku rozmów oraz celne rozpoznanie potrzeb naszej firmy.”

Instalacja systemu TETA_Personel w centrali PTF we Wrocławiu rozpocznie się w pierwszych dniach kwietnia. Już w maju zostanie naliczona pierwsza próbna lista płac, a całość prac zakończy się w czerwcu tego roku. Poza podstawowymi funkcjami administracji kadrowo-płacowej i naliczania wynagrodzeń, klient wdroży moduły zarządzania personelem, obsługi działalności socjalnej, a także umów cywilno-prawnych. „Moduł Zarządzanie Personelem z pewnością ułatwi wyszukiwanie kandydatów o określonych kwalifikacjach, zarówno wśród dotychczasowych pracowników jak i osób przysyłających do nas swoje aplikacje. Pierwszą zmianą, którą dostrzegą pracownicy PTF, będzie nowa szata graficzna wydruków oraz otrzymywane co miesiąc przez każdego zatrudnionego tzw. koperty utajnione, gwarantujące bezpieczeństwo przekazywania danych o wynagrodzeniu.” – mówi Dorota Bielawska.

Według badań IDC, na koniec 2001 roku rozwiązanie TETA_Personel wybrało 140 firm, co zapewniało firmie pozycję lidera wśród dostawców aplikacji HR w Polsce i jednocześnie prawie 1/3 rynku. „Rozpoczęcie 150 wdrożenia to dobra okazja by podsumować minione lata. Aplikację TETA_Personel rozwijamy od 1997 roku. Obecnie każdego miesiąca firmy, które ją wykorzystują, naliczają za jej pomocą wynagrodzenia łącznie ponad 200 000 swoich pracowników.
Gdyby zgromadzić wszystkie te osoby w jednym miejscu, powstałoby miasto o wielkości Gdyni. Co ciekawe, TETA_Personel działa w firmach liczących zaledwie 38 pracowników, jak i wielodziałowych przedsiębiorstwach zatrudniających kilka czy kilkanaście tysięcy osób.” – wspomina Robert Gołuński, Dyrektor Handlowy w TETA S.A.

Z okazji rozpoczęcia 150 wdrożenia TETA przedstawi swoim klientom specjalne warunki zakupu systemu TETA_Personel, zorganizuje też serię działań promocyjnych.

http://www.teta.com.pl
http://www.ptf.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Ubezpieczeniach
09.12.2021
Pytech Summit 2021
09.12.2021
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
16.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry