Public Relations w Center Corporation

Agencja Estimage Public Relations pozyskała nowego klienta. Od połowy sierpnia zajmuje się obsługą firmy Center Corporation.

Działania Estimage PR koncentrują się głównie wokół PR wewnętrznego. Planowane jest przeprowadzenie działań integracyjnych wśród pracowników Center Corporation.

Agencja opracowała także program, który ma usprawnić komunikację wewnętrzną i poprawić przepływ informacji pomiędzy pracownikami. Planowane jest również przeprowadzenie szkoleń oraz ujednolicenie wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów firmy. Oprócz PR wewnętrznego agencja jest także odpowiedzialna za relacje z mediami dla Center Corporation.

Center Corporation jest firmą prowadzącą działalność outsourcingową w zakresie administracji kadrowo-płacowej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W skład Center Corporation wchodzą działy: JobCenter i PayrollCenter. JobCenter świadczy usługi polegające na rekrutacji personelu i leasingu pracowników natomiast PayrollCenter zajmuje się zewnętrzną obsługą administracji wynagrodzeń i kadr.

Estimage Public Relations powstała w grudniu 2000 r. Opracowuje i realizuje kompleksowe kampanie PR. Do dotychczasowych klientów agencji należą m.in.: Takt, K2 Internet, Lakron Polska, Honda Poland, Bosch – Junkers. Agencja współpracuje także z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i Fundacją dr. Clown.

http://www.estimage.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top