Qumak-Sekom dla NATO

Firma Qumak-Sekom S.A. otrzymała z Ministerstwa Gospodarki deklarację uprawniającą do udziału w międzynarodowym przetargu na realizację inwestycji w ramach Programu Inwestycyjnego NATO. Program o nazwie „Dostawy produktów informatycznych i łączności oraz powiązanych z nimi usług na potrzeby Agencji NC3A” ma na celu realizowanie przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu.

Agencja NC3A (NATO Consultation Command and Control Agency) jest odpowiedzialna za zakupy i dostawy rozwiązań teleinformatycznych dla administracji i sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego.

http://www.qumak.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top