Qumak-Sekom ma BOA

Firma Qumak-Sekom S.A. podpisała 16 czerwca umowę ramową typu BOA (Basic Ordering Agreement) z agencją NC3A. Umowa określa zasady i warunki świadczenia oferowanych przez Qumak-Sekom S.A. rozwiązań.

Agencja NC3A (NATO Consultation Command and Control Agency) jest odpowiedzialna za zakupy i dostawy rozwiązań teleinformatycznych dla administracji i sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego.

Wcześniej Qumak-Sekom S.A. otrzymał z Ministerstwa Gospodarki deklarację uprawniającą do uczestniczenia w przetargach w ramach Programu Inwestycyjnego NATO (NSIP). Służy on do wspólnego finansowania przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej paktu. Roczny budżet NSIP wynosi ok. 700 mln USD.

http://www.qumak.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry