Rekord w polskim e-commerce: BaseLinker Index za listopad 2023 najwyższy w historii odczytów

Analitycy platformy BaseLinker– największego w regionie CEE systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online opracowali właśnie najnowszy odczyt BaseLinker Index. W listopadzie 2023 r. wskaźnik kondycji polskiego e-commerce pobił historyczny rekord (najstarsze dane sięgają stycznia 2022 r.) i wyniósł 150 punktów. Indeks ten bazuje na danych o sprzedaży prowadzonej przez 3 tys. firm handlujących za pośrednictwem platformy BaseLinker, odpowiadających za znaczną część obrotów polskiego e-commerce. Wartość bazowa – na poziomie 100 pkt, będąca punktem odniesienia do odczytów indeksu w kolejnych miesiącach, została ustalona na bazie danych o sprzedaży ze stycznia 2022 r. Najnowszy BaseLinker Index jest wyraźnie wyższy niż w październiku – przed miesiącem wynosił on 134 pkt.

Jak co roku listopad okazał się dobrym miesiącem dla e-commerce-u. W Black Friday sprzedaż wśród naszych sprzedawców była o niemal 60 proc. wyższa niż w poprzedzający piątek, 17 listopada. Jest to wypadkowa wzrostu liczby zamówień o 34 proc. oraz 18 proc. wzrostu średniej wartości zamówienia zaznacza Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker.

Z przeanalizowanych i zagregowanych w BaseLinker Index danych wynika, że w listopadzie 2023 r. (licząc r./r.) firmy uwzględnione w indeksie zwiększyły poziom sprzedaży o 6,7 proc., powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 4,9 proc., a średnia wartość ich koszyka wzrosła o 1,7 proc. Sprzedaż w listopadzie była o 12 proc. wyższa niż w październiku a odpowiadał za to wzrost liczby zamówień (12,6 proc.) i spadek średniej wartości zamówienia (z 198,4 zł w październiku do 197,5 zł w listopadzie).

Rekord w polskim e-commerce: BaseLinker Index za listopad 2023 najwyższy w historii odczytów 1

Produkty o wysokiej wartości powracają do koszyków, podczas gdy te tańsze wciąż ściśle podążają za inflacją. Black Friday i Black Week w listopadzie przyniosły sprzedawcom wzrosty sprzedaży, co stało się już standardem w ostatnich latach. Tym, na co warto zwrócić uwagę, jest handel transgraniczny – zyskał on znaczną popularność i stał się jednym z najważniejszych czynników napędzających wzrost handlu elektronicznego nie tylko w Polsce, ale w całym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W tej perspektywie kluczowe znaczenie dla wszystkich sprzedawców detalicznych ma zaspokajanie potrzeb kupujących oraz zarządzanie złożonością i szybkością ekspansji komentuje Mircea Stan, CEO Postis.

Dane pokazują jasno, że e-commerce w Polsce ma za sobą kolejny solidny miesiąc. Szczególnie wysokie wzrosty w porównaniu do października widoczne były w elektronice oraz produktach dziecięcych.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top