Rośnie wartość transakcji kartami w sklepach internetowych

W pierwszym kwartale 2002 roku eCard zautoryzował 19,5 tys. transakcji dokonanych w sklepach internetowych kartami płatniczymi o łącznej wartości ponad 4,2 mln zł, co odpowiada 74% wartości zautoryzowanych transakcji w całym roku 2001. W stosunku
do I kwartału 2001 roku jest to ponad dziesięciokrotny wzrost liczby oraz ponad trzynastokrotny wzrost wartości autoryzowanych transakcji. Natomiast liczba oraz wartość transakcji obsłużonych przez eCard do końca kwietnia 2002 przewyższyła już autoryzacje dokonane w roku 2001.

„Obserwowany wzrost wartości rynku autoryzacji kart płatniczych jest zarówno efektem systematycznie powiększającej się liczby sklepów internetowych akceptujących karty płatnicze poprzez system eCard jak i coraz szerszej grupy osób realizujących transakcje internetowe kartami płatniczymi” – powiedział Allan J. Wodzyński, Prezes Zarządu eCard S.A.

Obecnie na usługę autoryzacji kart płatniczych eCard zdecydowały się 254 serwisy internetowe, z których już 225 wdrożyło system autoryzacji.

http://www.ecard.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry