Rozchwytywane akcje Bankier.pl

Trwający w dniach 29-31 maja book-building na akcje Bankier.pl S.A. wykazał ogromne zainteresowanie inwestorów walorami Spółki. Złożono w nim 747 deklaracji na łączną liczbę niemal 25 mln akcji – ośmiokrotnie więcej niż zostało zaoferowanych inwestorom.
W procesie budowania księgi popytu wzięło udział 11 inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 7,5 złotego za jedną akcję. Oferta obejmuje łącznie 3, 35 mln akcji (1,5 mln akcji nowej emisji Serii I, oferowanych przez Spółkę oraz 1,85 mln walorów oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy).

„Duże powodzenie book-building świadczy o tym, że inwestorzy doceniają zarówno nasz model biznesowy i umiejętność realizacji strategii, jak i perspektywy działalności w najbardziej atrakcyjnym segmencie rynku mediowego i finansowego” – mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Bankier.pl. S.A. „Wierzymy, że również zakup akcji Bankier.pl na rynku wtórnym, będzie dobrą inwestycją.” – dodaje.

„Ogromna większość deklaracji popytu inwestorów indywidualnych złożona została przy górnym  poziomie cenowym” – mówi Rafał Abratański, Wiceprezes DM IDMSA, Oferującego akcje, i jednocześnie Członek Rady Nadzorczej Bankier.pl. „Jednak zarówno Emitent, jak i dotychczasowi akcjonariusze, kierując się kryterium struktury akcjonariatu, podjęli decyzję o zaakceptowaniu niższej ceny, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów instytucjonalnych.”

Zapisy na akcje przyjmowane będą między 2 a 6 czerwca w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDMSA. Przydział akcji nastąpi najpóźniej do 12 czerwca.

Środki pozyskane z rynku przeznaczone zostaną przede wszystkim na rozwój portalu poprzez tworzenie nowych serwisów i kanałów dystrybucji oraz akwizycje. Celem akwizycji będzie konsolidacja serwisów internetowych posiadających treści i usługi finansowe uzupełniające ofertę Bankier.pl. Zarząd nie wyklucza również przejęć w innych segmentach charakteryzujących się podobną grupą docelową. Spółka zamierza przeznaczyć także część środków na konieczne, ze względu na rozwój portalu, inwestycje w infrastrukturę techniczną.

Oferta publiczna skierowana jest zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Inwestorzy, którzy nabędą akcje w ofercie publicznej za kwotę powyżej 5.000 zł mogą skorzystać z programu lojalnościowego udostępniającego bezpłatnie usługi informacyjne „Bankier SMS”.

www.bankier.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top