RSI internet przygotowało BIP

Opublikowano: 29 maja 2003. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej, z dnia 6 września 2001 r., nakłada na instytucje i organizacje utrzymywane ze środków publicznych obowiązek stworzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy dotyczące ogłaszania informacji w Biuletynie wchodzą w życie sukcesywnie: 1 lipca 2003r., 1 stycznia 2004r., 1 stycznia 2005r.

RSI internet przygotowało produkt BIP, realizujący Ustawę oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Współpracując z Administracją Publiczną, stworzyliśmy i utrzymywaliśmy serwisy i portale internetowe m.in. dla: Ministerstwa Finansów RP, Rybnika, Warszawy, Pyskowic, Raciborza, Rydułtów, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Służby Celnej RP oraz wielu innych podmiotów. Od marca 2001 roku uczestniczyliśmy w pracach Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw, dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów (NDI). Nabyte doświadczenie oraz uczestnictwo w pracach komisji pozwoliło nam na przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej na najwyższym poziomie z uwzględnieniem wszystkich szczególnych aspektów zagadnienia” – powiedział Aleksander Sala, dyrektor oddziału warszawskiego RSI internet.

Jedną z pierwszych realizacji Biuletynu Informacji Publicznej było wdrożenie w Ministerstwie Finansów RP.

http://www.rsi.pl/bip.php

Sylwester KozakRSI internet przygotowało BIP

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.