Samopomoc SA wdraża nowy system informatyczny

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Samopomoc SA zakończyło wdrożenie nowego systemu informatycznego służącego optymalizacji obsługi procesów finansowo-księgowych. Partnerem Towarzystwa we wdrożeniu był Prokom Software SA. System oparty jest na aplikacjach Oracle.

Umowę o współpracy przy wdrożeniu aplikacji Oracle Towarzystwo podpisało z Prokomem w październiku 2000 roku. Zadaniem specjalistów Prokomu było doradztwo przy wdrożeniu systemu, dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania, a także uruchomienie centralnego ośrodka przetwarzania danych dla aplikacji Oracle i rozległej sieci informatycznej WAN. Prokom świadczył również usługi analityczno-projektowe, konsultacyjne oraz szkoleniowe związane z wdrażanymi aplikacjami Oracle – powiedział Piotr Mondalski, Wiceprezes Prokom Software SA.

Wdrożenie nowego systemu wiązało się z równoległą reorganizacją procesów finansowo-księgowych w TU Samopomoc. Dokonane zostały zmiany w obiegu informacji i dokumentów wewnątrz Towarzystwa. Firma audytorska Andersen dokonała audytu potwierdzającego poprawność uruchomienia systemu oraz prawidłowość ewidencjonowania zdarzeń finansowych w firmie.

System informatyczny w TU Samopomoc funkcjonuje na bazie produktów: Oracle Financials oraz Oracle Financial Analyzer. Ich wdrożenie umożliwi zautomatyzowanie procesu wprowadzania danych do systemu finansowo-księgowego firmy, przyczyni się do większej szczegółowości rejestracji zdarzeń finansowych oraz przyspieszy dostęp do danych księgowanych zarówno na poziomie Centrali, jak i poszczególnych Ekspozytur Towarzystwa. Nowy system informatyczny pozwala na wydajniejszą analizę procesów finansowych i kontrolę kosztów na różnych szczeblach firmy- powiedział Stanisław Godlewski, Prezes Zarządu TU Samopomoc SA.

System oparty na aplikacji Oracle Financials rozpoczął działanie w kwietniu 2001 roku. TU Samopomoc równolegle z nowym systemem eksploatowało dotychczasowy system finansowo-księgowy weryfikując tym samym poprawność prowadzenia ewidencji i przetwarzania danych w nowym systemie. Od stycznia 2002 roku ewidencja finansowo-księgowa w Towarzystwie prowadzona jest tylko w oparciu o nowy system informatyczny. W ciągu 2001 roku system został rozbudowany o aplikację Oracle Financial Analyzer pozwalającą na prowadzenie zaawansowanych analiz finansowych.

Zbudowany system informatyczny może być dostosowywany i rozbudowywany wraz realizacją nowych zadań i powiększaniem baz danych wykorzystywanych w zarządzaniu TU Samopomoc.

Głównym serwerem systemu informatycznego przetwarzającym dane finansowe TU Samopomoc jest serwer HP L2000 działający pod kontrolą systemu operacyjnego HP-UX. Przetwarzanie analityczne odbywa się na maszynie IBM NetFinity pracującej pod kontrolą Windows NT. Do budowy sieci korporacyjnej WAN, do której w pierwszej fazie będą miały dostęp Ekspozytury Towarzystwa, Prokom Software wykorzystał urządzenia firmy Cisco – czołowego producenta urządzeń do obsługi sieci na świecie.

http://www.prokom.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top