Seminarium Prawo w działalności Public Relations i rzeczników prasowych

Termin i miejsce: 18 listopada 2009 roku, Warszawa

Seminarium poprowadzą:

  • Mec. Roman Bieda (Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy) – Prawnik, rzecznik patentowy oraz aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Wykładowca prawa autorskiego i prasowego. Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.prawnik.net.pl
  • prof. dr hab. Ewa Nowińska (Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego) – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Specjalista prawa konkurencji i prawa mediów. Autorka 120 prac naukowych z tego zakresu, recenzent projektów legislacyjnych, uczestnik szeregu badań naukowych z tego zakresu wykonywanych w ramach projektu PHARE. Kierownik Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania, kierownik podyplomowego studium prawa autorskiego, wydawniczego i konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej. Laureatka nagrody Prezesa Urzędu Patentowego za rozprawę doktorską, odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Seminarium skierowane jest do: specjalistów ds. PR, rzeczników prasowych, Brand Managerów, osób odpowiedzialnych w firmie za komunikację korporacyjną, specjalistów ds. marketingu.

W programie (09:30-17:30):

  • Prawo Autorskie w działaniach marketingowych i PR
  • Prawne aspekty e – PR
  • Ochrona brandu (marki)
  • Zasady rozpowszechnienia informacji w działalności PR
  • Naruszenie praw firmy jej zarządu lub pracowników poprzez wypowiedzi oraz publikacje prasowe (prasa tradycyjna/TV/Internet itp.)
  • Sprostowania i odpowiedzi prasowe

Szczegółowe informacje: www.centrumpr.com.pl/pr.pdf

Koszt udziału jednej osoby w seminarium wynosi 620 zł + 22 proc. VAT

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały seminaryjne, poczęstunek w przerwie w obradach, certyfikat udziału.

Kontakt z koordynatorem:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. – Agata Soboń: [email protected]

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top