Serwis korporacyjny www.bankbps.pl

Nowy serwis korporacyjny www.bankbps.pl została przygotowany przez firmę TiGroup dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A..
O Kliencie
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie do Gospodarczego Banku Południowo Zachodniego SA pięciu banków (Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, oraz Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego SA).

Serwis korporacyjny www.bankbps.pl 1

Oczekiwania
Bank Polskiej Spółdzielczości jasno wyznaczył cele w zakresie realizacji jego nowego serwisu internetowego. Serwis korporacyjny musi być zgodny z dotychczasową identyfikacją wizualną banku. Serwis musi uwzględnić wyraźny podział na informacje związane z samym bankiem i na część ofertową. Dodatkowo część ofertowa powinna uwzględnić strategiczny podział na cztery główne segmenty tj. oferty skierowanej do osób prywatnych, rolników, małych i dużych firm. Duży nacisk musi zostać położony na intuicyjność nawigacji i szybkość w dotarciu do najczęściej poszukiwanych przez internautów informacji.

„Ważną kwestią związaną z realizacją tego typu serwisów internetowych jest ścisła współpraca pomiędzy zleceniodawcą a przyjmującym zlecenie. Dodatkowo dużą barierą był półtora miesięczny termin realizacji pierwszego etapu, co przy takiej skali złożoności wymagało wytężonych prac zespołu złożonego z naszych specjalistów i pracowników Banku.” – mówi Artur Kwiatkowski, Key Account Manager w TiGroup.

Serwis korporacyjny www.bankbps.pl 2

Efekt
Klienci banku i wszyscy odwiedzający dotychczasową stronę internetową Banku Polskiej Spółdzielczości (www.bankbps.pl) spotkają się z nowym, atrakcyjniejszym pod względem wyglądu serwisem oraz z rozszerzonymi funkcjonalnościami.
Zmianie uległ nie tylko wygląd graficzny strony, ale również szczególnie istotne dla klientów, funkcjonalność i łatwość nawigacji. Oferta produktowa Banku Polskiej Spółdzielczości została podzielona na cztery główne działy, tj.: osoby prywatne, rolnicy, małe firmy oraz duże firmy.

Oprócz historii, misji banku, a także informacji o jego władzach, danych finansowych i raportach rocznych dostępnych, w dziale ,,o banku” można uzyskać dodatkowe informacje o całym Zrzeszeniu Banku BPS. Odrębny dział zawiera dane dotyczące Rady Zrzeszenia, dostęp do biuletynu korporacyjnego ,,Bank Wspólnych Sił” oraz dane adresowe wszystkich Zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości banków spółdzielczych. Klienci odnajdą tutaj mapę placówek banku i sieci bezprowizyjnych bankomatów, a także formularz kontaktowy, za pomocą którego mogą kontaktować się zarówno z bankiem, jak i bezpośrednio z wybranymi przez nich placówkami. Dostępne są również aktualne oferty pracy oraz sprzedaży.

Nad całością czuwa System Zarządzania Treścią indywidualnie dostosowany do potrzeb i struktury organizacyjnej banku. System pozwala na pełne zarządzanie prezentowaną w serwisie treścią. Zmiany w treści są wersjonowane z możliwością powrotu do wybranej wersji. Indywidualnie dostosowany system ról i uprawnień pozwala osobie zarządzającej serwisem na szybkie dodanie nowego użytkownika o indywidualnych uprawnieniach dla wybranych części serwisu. Dodatkowo rozwiązanie integruje się z systemami wewnętrznymi banku celem pozyskania informacji na temat kursów walut czy listy placówek i bankomatów.

„Wdrożone systemy zarządzania treścią pozwalają na szybkie i intuicyjne aktualizowanie treści i proste zarządzanie serwisem” – mówi Dariusz Kwiatek, Dyrektor Biura Marketingu Banku Polskiej Spółdzielczości.

Serwis korporacyjny www.bankbps.pl 3

O Wykonawcy
Firma TiGroup istnieje na rynku od 2000 roku. W tym czasie zrealizowała kilkadziesiąt projektów informatycznych, m.in. dla Business Centre Club, NSZZ Solidarność czy Nestlé FoodServices. Domeną strategiczną firmy jest realizacja dedykowanego oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw chcących aktywnie wykorzystać Internet w ramach własnej działalności.

Podczas prac nad serwisem firma TiGroup zajęła się kompleksową analizą potrzeb, opracowaniem Systemu Zarządzania Treścią i jego integracją z systemami wewnętrznymi Banku Polskiej Spółdzielczości. Wdrożenie objęło ponadto pełną opiekę nad instalacją serwisu i szkoleniami użytkowników końcowych.

www.bankbps.pl

Autor: Artur Kwiatkowski
    Key Account Manager TiGroup
    artur.kwiatkowski@tigroup.pl

www.tigroup.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry