Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Telefonia Dialog znalazła się wśród 10 operatorów telekomunikacyjnych, którzy podpisali wczoraj z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i marszałkami 5 województw trójstronne porozumienie o współpracy przy informatyzacji Polski Wschodniej. Celem projektu jest zapewnienie do 2013 r. szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 90 proc. gospodarstw domowych oraz 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorców w pięciu województwach Polski Wschodniej.
Projekt zakłada budowę na terenach tych województw infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejące zasoby należące do różnych operatorów. Właścicielem nowopowstałej infrastruktury będzie samorząd województwa.

Porozumienie między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, samorządami 5 województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie) oraz operatorami telekomunikacyjnymi (w tym Telefonią Dialog S.A.) podpisano 2 października 2007 r. W uroczystości, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, wzięła udział minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, gościem specjalnym była unijna komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner.

Infrastruktura budowana w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych. Sieć powstała w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe mieszkańcom, firmom i instytucjom z Polski Wschodniej.

W przetargach, odrębnie dla każdego z pięciu województw, zostanie wybrany operator infrastruktury. Jego zadaniem będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną. Zajmie się m.in. utrzymaniem, konserwacją i naprawą infrastruktury, ale również jej udostępnianiem na równych dla wszystkich zasadach podmiotom trzecim – operatorom sieci dostępowych i dostawcom usług szerokopasmowych. Operator tej infrastruktury nie może dostarczać usług klientom końcowym. W ten sposób poprawi się konkurencyjność rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Budżet projektu, w przeważającej mierze oparty o środki funduszy europejskich, wyniesie 300 mln euro. Z tego dofinansowanie z EFRR wyniesie ok. 255 mln euro, a łączny wkład własny 5 województw – ok. 45 mln euro.

Według statystyk, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem rozpowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu. Według danych GUS, 36 proc. gospodarstw domowych w Polsce oraz 89 proc. przedsiębiorstw posiadało w listopadzie 2006 r. dostęp do Internetu, z czego odpowiednio 22 proc. i 46 proc. posiadało dostęp szerokopasmowy. Województwa Polski Wschodniej plasują się poniżej średniej krajowej pod względem dostępności infrastruktury szerokopasmowej. Na początku 2007 roku ponad milion gospodarstw domowych Polski Wschodniej nie miało możliwości szerokopasmowego dostępu do Internetu.

www.dialog.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry