SIMPLE S.A. uzyskała akredytację PARP

SIMPLE S.A. uzyskała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług w ramach programu “Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”.

W ramach programu Klienci, z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), mogą ubiegać się o dofinansowanie 60% kosztów analizy, szkoleń oraz wdrożenia rozwiązań oferowanych przez SIMPLE S.A. Środki na dofinansowanie pochodzą z programu PHARE Unii Europejskiej, kwota dotacji musi mieścić się między 1.500 a 10.000 EUR i nie przekraczać 60 % kosztów całego projektu.

Oferowane przez SIMPLE S.A. rozwiązania obejmują wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem takie jak: finanse i księgowość, gospodarka materiałowa, procesy produkcji, kontroling, zarządzanie majątkiem trwałym oraz zasobami ludzkimi.

http://www.simple.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry