Czy sprzedaż samochodu rozliczamy w PIT 37?

Sprzedaż pojazdu w pewnych sytuacjach rodzi obowiązek podatkowy. Druk PIT 37 przeznaczony jest dla osób, które uzyskują dochody od płatnika. Na formularzu PIT 37 nie możemy rozliczyć przychodu ze sprzedaży samochodu, gdyż nie uzyskujemy go za pośrednictwem płatnika.

Termin zakupu i sprzedaży

sprzedaż samochodu pit 37
sprzedaż samochodu pit 37

Rozliczenie przychodu ze sprzedaży samochodu dotyczy jedynie osób, które swój pojazd sprzedały przed upływem 6 miesięcy od zakupu.

Od razu należy zaznaczyć, że okres 6 miesięcy liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Jeśli więc zakup nastąpił w pierwszych dniach miesiąca, okres ten może wydłużyć się prawie do 7 miesięcy.

Przykład:

Samochód zakupiony 2 marca sprzedaliśmy 3 września. Nie został dotrzymany okres 6 miesięcy od zakupu do sprzedaży, gdyż liczy się go od końca marca do końca września. Musimy więc rozliczyć PIT.

Jeśli umowa sprzedaży zostałaby zawarta 1 października, nie byłoby takiego obowiązku.

Formularz i termin złożenia

W sytuacji, gdy i poza przychodem ze sprzedaży pojazdu uzyskaliśmy tylko dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane według skali podatkowej, to i tak nie możemy rozliczyć się na formularzu pit 37. Wymagany jest druk PIT 36, na którym uwzględniamy też pozostałe dochody, także z tytułu umowy o pracę ( zamiast w PIT 37). W części “Dochody/straty ze źródeł przychodów w wierszu “Inne źródła” wpisujemy kwoty przychodu, kosztów uzyskania, dochodu lub straty. Nie ma znaczenia, czy na sprzedaży auta zarobiliśmy, czy straciliśmy. W każdym przypadku zeznanie należy złożyć, jeśli pojazd sprzedaliśmy przed upływem 6 miesięcy od zakupu.

Zeznanie podatkowe trzeba złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie pojazdu. W tym samym terminie trzeba wpłacić podatek, jeśli taki wystąpi.

Podstawa opodatkowania

W przypadku zysku na sprzedaży samochodu naliczy się podatek według skali podatkowej 18% lub 32%. Zależy to od wysokości podstawy opodatkowania, ustalonej ze wszystkich wykazanych w zeznaniu dochodów podatnika pomniejszonych o odliczenia od dochodu. 18% nalicza się do kwoty podstawy 85 528, 00 zł, a po jej przekroczeniu 32 %.

Dochód ze sprzedaży pojazdu jest różnicą między kosztem nabycia a ceną sprzedaży. Do kosztu nabycia oprócz ceny zakupu można zaliczyć inne udokumentowane wydatki, jak np. zakup części zamiennych, koszty naprawy, koszty modernizacji, montaż dodatkowego wyposażenia. W ten sposób obniży się dochód do opodatkowania, a nawet może wystąpić strata.

Osoby, które stały się posiadaczami pojazdu  w drodze spadku albo darowizny jako koszt nabycia wpisują 0 (zero).

Strata

Jeśli transakcja sprzedaży pojazdu przyniosła podatnikowi stratę, nie zapłaci on podatku. Obliczoną stratę, wykazaną w zeznaniu będzie mógł odliczać od przychodu w następnych kolejnych pięciu latach. Odliczanie jest ograniczone do połowy kwoty  straty w jednym roku oraz do tego same źródła, czyli można dokonać go tylko od przychodu ze sprzedaży innego pojazdu.

Fiskus nakłada kary grzywny za nieuwzględnienie dochodu ze sprzedaży pojazdu w zeznaniu podatkowym

Wpisy promowane

Wydarzenia

Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku
30.06.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry