SSK prezentuje ofertę outsourcingu systemów IT

W kwietniu 2002 roku pod adresem http://www.outsourcingit.pl firma SSK S.A. uruchomiła serwis internetowy poświęcony tematyce outsourcingu systemów IT.

Jest to kolejny serwis internetowy SSK dedykowany wybranej tematyce
teleinformatycznej, a obejmuje on następujące zagadnienia:
ˇ outsourcing zasobów sieciowych obejmujący utrzymanie i administrację nowoczesnych sieci teletransmisyjnych, budowa oraz wynajem bezpiecznych i niezawodnych systemów przesyłania danych, głosu i obrazu;
ˇ outsourcing zasobów informatycznych czyli dostęp do podstawowych zasobów informatycznych nowocześnie działającego przedsiębiorstwa: serwerów, desktopów, zaawansowanych peryferii oraz usługi utrzymania sprzętu i pracujących na nim systemów;
ˇ outsourcing zabezpieczenia danych – procedury i usługi bezpiecznego kopiowania, transportu oraz przechowywania danych, budowa i utrzymanie centrów zapasowych, odzyskiwanie danych w sytuacjach awaryjnych.

Świadczone usługi składają się z co najmniej dwóch elementów: udostępnienia zasobów sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienia nadzoru, a także utrzymania wymaganych parametrów technicznych obsługiwanych systemów.

Koordynacją związanych z tym zadań oraz bezpośrednią ich realizacją zajmuje się Centrum Monitoringu i Zarządzania SSK, które zapewnia całodobową kontrolę.

Do podstawowych obowiązków centrum należy zagwarantowanie ciągłości pracy systemu. Za pomocą standardowej przeglądarki internetowej klient w każdej chwili ma dostęp do najistotniejszych informacji:
– stanu pracy poszczególnych elementów,
– obciążenie urządzeń i łączy,
– statystyk,
– danych historycznych.

Wszystkie informacje przesyłane są w sposób zaszyfrowany, bezpieczny dla odbiorcy. Jest to również jedna z dróg (poza telefoniczną, faksową i automatycznie generowaną przez system monitoringu) zgłaszania awarii oraz śledzenia stanu realizacji ich obsługi.

Osoby zainteresowane tematyką mogą skorzystać z wersji demonstracyjnej, która pozwala na zapoznanie się z systemem oraz możliwościami raportowania.

http://www.ssk.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top