Sybase zgodny z systemem SWIFT

Organizacja SWIFT, twórca systemu wymiany informacji międzybankowej, planuje dokonanie zamiany formatu przesyłania wiadomości dotyczących papierów wartościowych (Securities). Nowy format określony jest standardem ISO 15022. Jednocześnie firma Sybase przygotowała akcelerator SWIFT Trade Force TM 15022, rozwiązanie umożliwiające dostosowanie istniejącego systemu informatycznego do nowego standardu.

Stowarzyszenie SWIFT pierwotnie planowało dokonanie zmiany 16 listopada bieżącego roku. Podjęto jednak decyzję o przedłużeniu wprowadzenia nowego standardu o kolejne 3 miesiące.

System Swift został stworzony w celu usprawnienia elektronicznej wymiany informacji międzybankowej na rynku międzynarodowym. Systemem objęte są niemal wszystkie większe instytucje działające na rynku finansowym, począwszy od banków, poprzez biura maklerskie i instytucje ubezpieczeniowe.

Swift pozwala na dokonywanie operacji na międzynarodowym rynku bankowym i potwierdzanie zakupów papierów wartościowych.

Zmiana oznacza, iż wszystkie dotychczasowe systemy informatyczne nie przystosowane do nowego formatu przestaną działać. Banki mogą przestać być aktywne na rynku Securities. – stwierdził Przemysław Budnicki, odpowiedzialny za projekt w Sybase Polska. W związku z sygnałami dotyczącymi znacznych opóźnień w przygotowaniach banków do migracji, zdecydowaliśmy się przygotować rozwiązanie pozwalające na szybkie dostosowanie systemów informatycznych firm korzystających ze SWIFT, do nowych wymagań sieci.

Twórcy Akceleratora formatu ISO 7775 do ISO 15022 jako priorytet uznali ograniczenie czasu wdrożenia do minimum. Wynosi ono 15 – 20 dni. Maksymalnie ograniczono ingerencję w system klientów. Jako główne wyzwanie wskazano zmniejszenie ryzyka związanego z fiaskiem projektu, obniżenie kosztów przeciętnego wdrożenia oraz wsparcie istniejących u klientów rozwiązań STP.

Jako baza rozwiązania użyty został Financial Fusion Server – serwer komponentów finansowych odpowiadających, m.in. za bezpieczeństwo i translację informacji, z rozszerzoną logiką tłumaczącą wiadomości ze standardu ISO 7775 do ISO 15022. Financial Fusion Server jest sprawdzonym na rynkach finansowych rozwiązaniem wybranym m.in. przez SWIFT do tworzenia hubu fix, umożliwiającym tłumaczenie na nowym format systemu, w projekcie SWIFTNET.

http://www.sybase.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Ubezpieczeniach
09.12.2021
Pytech Summit 2021
09.12.2021
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
16.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry