System rezerwacji dla projektu Baltinno w PPNT

Firma Astcon Rozwiązania Informatyczne, specjalizująca się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu, wykonała system rezerwacji pomieszczeń dla projektu Baltinno. Projekt ten, finansowany z funduszy unijnych realizowany jest przez gdyński Pomorski Park Naukowo Technologiczny (PPNT).

Oprogramowanie składa się z dwóch głównych modułów. Pierwszy z nich pozwala użytkownikom przeglądać z poziomu przeglądarki internetowej harmonogram wykorzystania sal konferencyjnych w danym okresie, a także dokonywać wstępnej rezerwacacji. Informacja taka jest natychmiast przekazywana do biura projektu. Drugi moduł dostępny jest jedynie dla pracowników PPNT. Pozwala on na zatwierdzenie wykonanych wcześniej rezerwacji, ich usuwanie oraz modyfikację danych szczegółowych. Generuje również raporty miesięczne podsumowujące wykorzystanie sal w danym okresie.

“System rezerwacji sal konferencyjnych jest przejrzysty, w prosty sposób umożliwia edycję danych, a funkcja raportowania pozwala na dokładne określenie stopnia wykorzystania sal konferencyjnych oraz sprzętu przez firmy.” – komentuje Magdalena Kowalik z Gdyńskiego Centrum Innowacji PPNT.

”Projekt wykonany dla Baltino jest kolejnym przykładem oprogramowania dedykowanego oferowanego przez naszą firmę. Od początku do końca zaprojektowany został zgodnie z potrzebami PPNT oraz z uwzględnieniem specyfiki strony internetowej Baltinno.eu.” – powiedział Maciej Blajer, współwłaściciel firmy. “Stworzone przez nas oprogramowanie cechuje duża skalowalność. Nie jest ono ograniczone jedynie do sal jakie aktualnie znajdują się w PPNT, lecz umożliwia bezproblemowe dodawanie nowych pomieszczeń jak i ich stałego i mobilnego wyposażenia, które również można rezerwować. W ten sposób mamy pewność, że oprogramowanie będzie mogło się rozwijać wraz z wciąż postępującą rozbudową przestrzeni użytkowej Parku.”

www.astcon.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry