System Unicenter w Banku Pekao SA

Rozwiązania z rodziny Unicenter firmy CA od pięciu lat pomagają zarządzać i monitorować bazę serwerów i pecetów w Banku Pekso SA.
Profil firmy: Bank Pekao SA

Branża: finanse, bankowość

Lokalizacja: Polska

Liczba pracowników: 15 771 (wrzesień 2006 r.)

Wdrożone rozwiązania

• Unicenter Asset Management
• Unicenter Software Delivery
• Unicenter Remote Control
• Unicenter Service Desk

Historia

Bank Pekao SA działa od 77 lat i jest największym bankiem Europy Centralnej w Grupie UniCredit, która jest obecna w 19 krajach, zatrudnia 140 tys. osób, obsługujących ponad 28 mln klientów w ponad 7 tys. placówek. Jest pierwszy w Polsce pod względem liczby klientów korporacyjnych i drugi wśród klientów indywidualnych. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (779 placówek w całym kraju) oraz bankomatów (1220 i 600 Euronetu). Ponad 2,1 mln klientów banku ma dostęp do rachunków przez Internet.

Czas zmian

Proces centralizacji zarządzania infrastrukturą IT Bank Pekao SA rozpoczął się pod koniec lat 90. „W pierwszym etapie procesu informatyzacji zależało nam na monitorowaniu 40 serwerów centralnych oraz na możliwości zarządzania środowiskiem pecetów w siedzibie banku” – mówi Piotr Alicki. „Kolejnym etapem było rozszerzenie zestawu licencji i wdrożenie systemu pozwalającego na zarządzanie 869 serwerami oddziałowymi”.

System Unicenter w Banku Pekao SA 1

Rozwiązania

„Produkty z grupy Unicenter służą nam do zwiększania dostępności środowiska i jego zabezpieczenia. Ich głównym zadaniem jest monitorowanie środowiska na poziomie serwerów oraz zarządzanie stacjami roboczymi (pecetami). Dodatkowo rozwiązania CA umożliwiają nam logowanie na różne serwery i stacje robocze w celu zdalnego rozwiązywania problemów i wykonywania czynności związanych z produkcyjną działalnością banku we wszystkich jego placówkach” – twierdzi Piotr Alicki.

Spośród wachlarza rozwiązań z rodziny Unicenter Bank Pekao SA zdecydował się na wdrożenie trzech produktów: Unicenter Asset Management, Unicenter Software Delivery oraz Unicenter Remote Control.

Unicenter Asset Management to rozwiązanie pozwalające na proaktywne zarządzanie kapitałem IT w środowisku biznesowym. Pozwala na całościowe monitorowanie możliwości zasobów IT poprzez automatyczne wykrywanie oraz inwentaryzację sieci, sprzętu i oprogramowania. Unicenter Basset Management umożliwia takie zarządzanie konfiguracjami, monitorowanie użytkowania oprogramowania, zarządzanie licencjami oraz raportowanie wymiany między platformami.

Unicenter Software Delivery to rozwiązanie służące do budowy, dystrybucji oraz zarządzania oprogramowaniem i jego cyklem życia w przedsiębiorstwie. Jego rozbudowane możliwości pozwalają zarządzać różnymi systemami. Obsługiwane systemy docelowe to m.in.: komputery stacjonarne, serwery i urządzenia kieszonkowe (PDA). Wspierając najszerszą grupę platform operacyjnych, Software Delivery upraszcza migracje systemów oraz zarządzanie łatkami w przedsiębiorstwie.

Unicenter Remote Control pozwala na zdalną obsługę systemów Windows oraz udostępnia administratorowi możliwości zarządzania serwerami, wymiany plików, interaktywnej konwersacji i zapisywanie sesji zdalnego uruchamiania aplikacji.

„Unicenter to w pełni zintegrowany, modułowy system służący do zarządzania infrastrukturą IT. Jest zbudowany w oparciu o technologię Obiektową, dzięki czemu zapewnia otwartą, w pełni skalowaną architekturę. Wielopoziomowa struktura menedżer – agent zapewnia kompletne zarządzanie w czasie rzeczywistym i pełną centralizację. Unicenter obsługuje środowiska heterogeniczne – od platform Windows, Linux, po OS390. W przypadku Banku Pekao SA nasze rozwiązanie pracuje w środowisku Windows” – twierdzi Mikołaj Kowalski z CA.

„Silną stroną rozwiązania jest interfejs obrazujący środowisko, zdarzenia i procesy. Rozbudowane metody prezentacji obejmują także korelacje zdarzeń w infrastrukturze z procesami biznesowymi. Unicenter umożliwia pełną integrację ze środowiskiem użytkownika, a także dodawanie własnych modułów” – mówi Piotr Alicki.

Kolejnym produktem wdrożonym w Banku Pekao SA był Unicenter Service Desk. Rozwiązanie Unicenter Sernice Desk zostało wdrożone w 9 dni.

Unicenter Service Desk, tradycyjnie nazywany Help Deskiem, to rozwiązanie pozwalające na inteligentne przechwytywanie, zapisywanie i indeksowanie problemów z systemem, a także dostarczające sposobów ich rozwiązywania. Umożliwia również zarządzanie cennymi zasobami informatycznymi i przepływem prac związanych ze zmianami infrastruktury.

„Z rozwiązania Help Desk korzystają wszyscy pracownicy banku we wszystkich, blisko ośmiuset oddziałach. System przyjmuje kilka tysięcy zgłoszeń miesięcznie” – mówi Piotr Alicki.

Od grudnia 2004 r. do marca 2005 r. trwał etap wdrożeń Basset Management, Remote Control i Software Delivery dla 16 tys. stacji roboczych. Pozwoliło to na pełną inwentaryzację sprzętu i zainstalowanego na nim oprogramowania w systemie online z centralnej konsoli administratora. Dodatkowo system umożliwił automatyczną aktualizację oprogramowania.

W styczniu 2005 r. Bank Pekao SA zdecydował się na rozbudowę funkcjonalności istniejącego Help Desku. Rozwiązanie zostało wzbogacone dodatkowymi kategoriami i wyposażone w system automatycznego generowania zgłoszeń (ticketów). Wpłynęło to na zmianę polityki serwisowej. Wszystkie zgłoszenia awarii lub niesprawnego działania komputera są najpierw sprawdzane przez pracownika Help Desku. Jeśli naprawa nie jest możliwa z tego poziomu, zgłoszenie jest kierowane do firm zewnętrznych. W dziale Help Desk pracują 24 osoby w trybie dwuzmianowym, łącznie z dyżurami nocnymi.

Szkolenia i warsztaty

Pracownicy banku przechodzili regularne szkolenia i warsztaty prowadzone przez dział CA Technology Services, pozwalające na szybkie wdrożenie się w nowe systemy zarządzania.

Korzyści

Zdaniem Piotra Alickiego z Banku Pekao SA, podstawową korzyścią wynikającą
z wdrożenia rozwiązań Unicenter jest utrzymanie ciągłości pracy dzięki stałemu monitorowaniu potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić w sieci oraz skracanie czasu awarii, czyli podniesienie niezawodności systemu. Ponadto dzięki implementacji rozwiązań z grupy Unicenter na wszystkich stacjach roboczych banku koszty zewnętrzne związane z serwisem tego sprzętu uległy znacznemu obniżeniu.

CA (NYSE:CA), jest jednym z największych na świecie producentów oprogramowania wspomagającego zarządzanie środowiskami informatycznymi. CA dostarcza oprogramowanie i usługi z zakresu bezpieczeństwa, pamięci masowych, zarządzania cyklem życia aplikacji i serwisem. Rozwiązań CA używają organizacje w ponad 140 krajach na całym świecie.

Autor: Sebastian Hejnowski
Współpraca: Anna Erwińska, Marketing Manager CA

www.ca.com/pl

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry