Systemy Bezpieczeństwa Teleinformatycznego na potrzeby CEPiK-u

COMP SA, integrator systemów IT oraz jeden z niewielu na świecie producentów urządzeń kryptograficznych, poinformował o zakończeniu realizacji pierwszego etapu budowy Podsystemu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego dla Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), w ramach którego wdrożono i uruchomiono System Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) obejmujący Urzędy Certyfikacji i Rejestracji oraz zarządzanie wszystkimi certyfikatami, System Uwierzytelnienia, System Ochrony Transmisji oraz System zabezpieczający CEPiK przed włamaniami. Ponadto COMP odpowiadał za stworzenie procedur bezpieczeństwa w tym planów awaryjnych oraz planów utrzymania ciągłości działania (Business Continuity Plans).

Podstawę dostarczonych rozwiązań stanowią w dużej części – opracowane na bazie własnych technologii – autorskie urządzenia kryptograficzne CompCrypt firmy COMP. Wraz z urządzeniami zostało wykorzystane oprogramowanie autorstwa polskiej firmy Enigma z którą COMP od wielu lat ściśle współpracuje. Dotychczas rozwiązania CompCrypt zostały wykorzystane do zabezpieczania m.in. dostępu do bazy KCIK (Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej) oraz KSIP (Krajowy System Informacji Policyjnej). Funkcjonują także w wielu Centrach Certyfikacji w tym w Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast.

Oprócz dotychczas stosowanych produktów z serii Delta, w systemie budowanym na potrzeby CEPiK-u wykorzystane zostaną także najnowsze rozwiązania z serii CompCrypt. W centralnej części systemu będą to wyspecjalizowane czytniki kart procesorowych, gwarantujące poza uwierzytelnieniem osoby logującej się do systemu, także identyfikację miejsca pracy danego użytkownika. Jest to autorski pomysł COMP-u, prawdopodobnie pierwszy na świecie, który do identyfikacji stanowiska roboczego wykorzystuje mechanizm oparty o technologię podpisu elektronicznego.

http://www.comp.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry