Szkodliwa bariera dla aniołów biznesu

BAS inwestuje w firmy, których biznes oparty jest na innowacjach oraz komercjalizacji odkryć naukowych. Utworzony wiosną tego roku fundusz zaangażował w pierwsze cztery projekty 7 mln zł. Niestety bez zmiany art. 37 ustawy o finansach publicznych , zgodnie z którym np. jednostkom PAN nie wolno nabywać i obejmować udziałów w spółkach prywatnych, komercjalizacja wynalazków naukowych jest utrudniona. Jest to bardzo istotna bariera skutkująca w skali gospodarki wielomilionowymi kosztami utraconych korzyści. Jej zniesienie nie wymaga ponoszenia dużych nakładów. BAS liczy, że nowy parlament zmieni szkodliwy przepis.

Business Angel Seedfund to fundusz kapitału zalążkowego, finansujący rozwój firm innowacyjnych we wczesnej fazie rozwoju. BAS to fundusz wyróżniający się tym, że inwestorzy – tzw. aniołowie biznesu – angażują się osobiście w budowanie przedsięwzięć razem z przedsiębiorcami. Inwestorzy BAS posiadają duże doświadczenie i sukcesy w budowaniu wartości firm – od zera do kilkuset milionów: Jędrzej Wittchen – Wittchen, Maciej Duda – Polski Koncern Mięsny Duda, Maciej Grabski i Jacek Kawalec – Wirtualna Polska.

W ramach BAS Inwestorzy prywatni zainwestują w spółki łącznie ponad 20 mln zł.  Ponadto BAS zostanie wsparty dodatkowymi kwotami z PARP w ramach programu „wsparcie funduszy kapitału zalążkowego” (SPO WKP 1.2.3.). W czerwcu b.r. zawarta została umowa pomiędzy BAS a PARP. Agencja zobowiązała się przekazać w kilku transzach 17 mln zł zwrotnego wsparcia na poszczególne inwestycje. Program jest nowy, toteż aby skorzystać z jego środków, niektóre zapisy umowy wymagają precyzyjnej interpretacji. Liczymy, że w ciągu dwu najbliższych dni PARP wesprze kolejne inwestycje spełniające określone w ustawie, rozporządzeniu oraz umowie kryteria – powiedział podczas konferencji prasowej Michał Olszewski, wiceprezes BAS.

Dotychczasowe działania BAS:

1)    200 przyjętych biznes planów, ponad 50 przeszło szczegółową analizę uwzględniającą spotkania z przedsiębiorcami.
2)    Cztery zrealizowane inwestycje:

a.    Screen Network S.A.
Posiada własne, unikalne, rozwiązania technologiczne pozwalające kreować i zarządzać komunikacją marketingową i reklamową za pośrednictwem sieci ekranów LCD/Plasma. Firma jest brokerem reklamy na zewnętrznych nośnikach elektronicznych. Obecnie zarządza nośnikami w ponad 4000 lokalizacji w Polsce.

Spółka wkrótce zadebiutuje na New Connect. Dzięki pozyskaniu kapitału zwiększy ilość własnych nośników reklamowych. BAS zainwestował w Screen Network 730 tys. zł, obejmując 40% akcji. Celem inwestycji było sfinansowanie zakończenia prac związanych z rozwojem oprogramowania oraz pozyskanie kadry menedżerskiej. Obecnie spółka koncentruje się na zwiększaniu udziału w rosnącym rynku oraz przygotowywanie nowych produktów.

b.    Polymem ltd. Sp. z o.o.
Polymem to spółka rozwijająca i produkująca membrany polipropylenowe do mikrofiltracji, projektująca systemy do mikro- ultra- i nanofiltracji oraz odwróconej osmozy. Głównym zastosowaniem rozwiązań Polymem-u jest ochrona środowiska (oczyszczanie ścieków przemysłowych, odzyskiwanie cennych surowców), przemysł spożywczy, petrochemiczny, maszynowy i galwanizernie.

Inwestycja BAS w Polymem umożliwi przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych oraz rozwój eksportu, w tym na rynki Wielkiej Brytanii, Dalekiego Wschodu oraz USA. Pomoże w tym posiadający duże doświadczenie w branży – brytyjski anioł biznesu, który jest także udziałowcem tej spółki.

BAS będzie także odpowiedzialny za zachęcenie firm eksploatujących złoża gazu do zweryfikowania projektu Polymem, zgodnie z którym firma może oczyszczać w sposób efektywny kosztowo gaz z nieeksploatowanych dotychczas złóż gazu ziemnego. Gdyby udało się doprowadzić do realizacji instalacji pilotażowej, a próba przebiegła pomyślnie, co wydaje się bardzo prawdopodobne, Polska mogłaby zmniejszyć swoją zależność od dostaw gazu z zagranicy.

Inwestycja BAS w Polymem wyniosła 700 tys. zł. W rezultacie podniesienia kapitału fundusz objął 25% udziałów Spółki. Polymem powstał w oparciu o technologie rozwijane na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierowanym przez prof. Jerzego Bałdygę. Współpraca Polymem z BAS została zainicjowana przez laureata „Polskiego Nobla” prof. Leona Gradonia. Polymem zlokalizowany jest na wydziałowym parku technologicznym, od którego dzierżawi pomieszczenia. Dzięki temu Polymem blisko współpracuje z pracownikami naukowymi – zarówno z profesorami, jak i najlepszymi studentami. Ważna w rozwoju technologii jest także wymiana naukowa z członkami Polskiego Towarzystwa Membranowego.

c.    Hub 3.0 Sp. z o.o. – nowy prokonsumencki serwis e-commerce; spodziewany debiut: luty 2008 r.

d.    Centrum Podróży S.A.- nowy pomysł na prezentację treści turystycznych w Internecie wspierających sprzedaż usług tego sektora. (debiut luty 2008 r.)

e.    Kilka kolejnych projektów w pipeline;

W spółkach tych BAS objął mniejszościowe udziały. – Celem BAS jest wsparcie wzrostu wartości spółek portfelowych w celu ich odsprzedania w przyszłości z zyskiem – zapewnił Maciej Grabski, jeden z inwestorów BAS. Najatrakcyjniejszą wycenę przy wyjściu z inwestycji można uzyskać sprzedając akcje/udziały inwestorowi strategicznemu lub poprzez giełdę. Cele funduszu i założycieli firmy są w tym zakresie takie same, w przeciwieństwie do sytuacji w której przedsiębiorca wiążąc się z inwestorem strategicznym (branżowym) już we wczesnej fazie rozwoju w praktyce zamyka sobie możliwość sprzedania akcji innym podmiotom i uzyskania wysokiej, rynkowej ceny w przyszłości.

BAS zapewnia wsparcie dla swoich spółek portfelowych w zakresie:
•    weryfikacji strategii
•    nawiązywania relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi (klientami, dostawcami)
•    pozyskiwania odpowiedniej kadry
•    zarządzania finansami
•    przygotowania do korzystnego wyjścia z inwestycji
•    dostępu do kapitału

BAS aktywnie poszukuje możliwości inwestycji w firmy nakierowane na biznes w oparciu  o komercjalizację odkryć naukowych, jak również w firmy i pomysły z branży teleinformatycznej. Cieszy nas wielokrotnie deklarowana gotowość wsparcia tego rodzaju działalności ze strony rządu, jak również duża skala finansowania innowacji i popularyzacji innowacyjności ze źródeł publicznych.  Niestety bez usunięcia istniejących barier komercjalizacja badań naukowych będzie utrudniona. Powodem jest art. 37 ustawy o finansach publicznych, mówiący o tym, że np. jednostkom PAN nie wolno nabywać i obejmować udziałów w spółkach prywatnych. Tym samym komercjalizacja technologii poprzez utworzenie spółki celowej (spin-off), do której instytut wnosiłby technologię/patenty, a inwestor kapitał, jest w Polsce zabroniona. – Jest to bardzo istotna bariera skutkująca w skali gospodarki wielomilionowymi kosztami utraconych korzyści. Jej zniesienie nie wymaga ponoszenia dużych nakładów. Liczymy, że nowy parlament nada sprawie odpowiedni priorytet – dodał Maciej Grabski.

Premiowanie w selekcji projektów innowacyjnych uzyskujących wsparcie z środków publicznych tych przedsięwzięć, w które zaangażowany jest także podmiot prywatny, zwiększyłoby odsetek projektów kończących się sukcesem rynkowym. Obecnie uzyskanie wsparcia np. z Inicjatywy Technologicznej powoduje, że beneficjenci nie są już zainteresowani współpracą z inwestorem narzucającym projektowi biznesowy reżim i ukierunkowanie na rynek.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top