Szybki internet już wkrótce tam, gdzie nie było go wcześniej

Orange rozpoczął sprzedaż usług dostępu do internetu w sieci CDMA. Do końca roku 2008 w ich zasięgu znalazła się połowa powierzchni kraju. Priorytetem operatora jest wyeliminowanie „białych plam” i zaoferowanie szerokopasmowego internetu w miejscach, w których dotąd był niedostępny

Uruchomienie nowych usług jest możliwe dzięki budowie nowoczesnej sieci radiowej transmisji danych w technologii CDMA (Code Division Multiple Access). Do końca roku 2008 zasięg sieci objął około 50 proc. powierzchni kraju i będzie sukcesywnie powiększany. Priorytetem budowy sieci CDMA jest szybkie stworzenie możliwości korzystania z szerokopasmowego internetu na obszarach, na których dotąd ich nie było. Teoretyczny zasięg usługi to nawet 2 miliony gospodarstw. Zasięg docelowy szacowany jest na aż 400 tys. gospodarstw. Obecnie podłączonych jest ich około 2 tysiące.

Polska jest na początku drogi do zbudowania e-społeczeństwa. Uruchomienie dostępu do internetu CDMA jest zaledwie jednym z wielu kroków, jakie musimy zrobić. Oddając do użytku nową sieć chcemy przypomnieć, że konieczne są ogromne inwestycje w sieci nowej generacji, których budowa jest niezbędna dla rozwoju e-gospodarki i zwiększenia potencjału gospodarczego naszego kraju – powiedział Piotr Muszyński członek Zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Wykorzystanie technologii CDMA realnie zwiększy dostępność szerokopasmowego internetu na terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. Pozwoli także ograniczyć problem wykluczenia cyfrowego.

Więcej informacji na stronie www.orange.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top