Algorytmy matematyczne rozpoznają chorobę Parkinsona

Matematyk Max Little pracuje nad sposobami diagnozowania choroby Parkinsona poprzez analizę nagrań głosowych. W ramach udoskonalenia algorytmów używanych w badaniach, podczas konferencji TEDGlobal w Edynburgu, poprosił o pomoc i przeprowadzanie trzyminutowych rozmów telefonicznych w celu nagrania próbek głosów.