Bank Światowy

Grant Banku Światowego dla Polski

Polska otrzymała pieniądze od Banku Światowego, na kontynuację projektu Polskiego Portalu Rozwoju (PlDG). Operatorem portalu jest tarnowska firma EMCom sp. z o.o. Polski Portal Rozwojowy jest elementem międzynarodowej inicjatywy Banku Światowego oraz Development Gateway Foundation o nazwie Country Gateways (http://www.developmentgateway.org). Portal ma ułatwiać współpracę administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego działających na rzecz …

Grant Banku Światowego dla Polski więcej »

Rząd wspiera Polski Portal Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury, polski oddział Banku Światowego, Stowarzyszenie Miasta w Internecie”, Infovide S.A. i EMCom sp. z o.o. podpisały Porozumienie Interesariuszy Polskiego Portalu Rozwoju (PPR). Dokument ten formalnie reguluje zasady kształtowania strategii portalu oraz określa zobowiązania interesariuszy. Na mocy porozumienia utworzony zostanie Komitet Interesariuszy, do którego każda z instytucji deleguje po jednym przedstawicielu. Komitet będzie odpowiedzialny …

Rząd wspiera Polski Portal Rozwoju więcej »

EMCom zbuduje Polski Portal Rozwojowy

Po zakończeniu fazy planistycznej koordynowanej przez Infovide S.A., tarnowska firma EMCom sp. z o.o. uzyskała grant Banku Światowego na realizację Polskiego Portalu Rozwojowego. Polski Portal Rozwojowy jest elementem międzynarodowej inicjatywy Banku Światowego o nazwie Global Development Gateway (http://www.developmentgateway.org). Portal ma ułatwiać współpracę administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego działających na rzecz trwałego …

EMCom zbuduje Polski Portal Rozwojowy więcej »

ComputerLand zakończył informatyzację polskich szpitali

ComputerLand zakończył realizację kontraktu dla Banku Światowego na dostawę i wdrożenie aplikacji Ruch Chorych i Apteka do 101 polskich szpitali. Kontrakt o wartości 19 082 308 PLN został sfinansowany ze środków Banku Światowego na mocy umowy konsorcjum ComputerLandu oraz ComputerLandu Zdrowie z Ministerstwem Zdrowia. Projekt zakończono podpisaniem protokołu odbioru – akceptacji końcowej kontraktu z Biurem …

ComputerLand zakończył informatyzację polskich szpitali więcej »

Scroll to Top