Wzrost wyników funduszu MCI w I kwartale 2006

Po pierwszym kwartale 2006 fundusz MCI Management uzyskał 2,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi prawie 100% wzrostu w stosunku do porównywalnego wyniku netto w I kwartale 2005 r. Jednostkowy wynik netto MCI za ten sam okres 2006 roku wyniósł 2,40 mln zł. Skonsolidowane przychody w I kwartale 2006 wyniosły 13,5 mln zł i …

Wzrost wyników funduszu MCI w I kwartale 2006 więcej »