Dariusz Świąder wiceprezesem Polskapresse

Od stycznia 2010 r. do Zarządu Polskapresse wejdzie Dariusz Świąder, dyrektor finansowy Polskapresse.