Decyzje-IT.pl

Oprogramowanie dla przemysłu chemicznego i farmaceutyki

Produkcja chemikaliów, w tym leków to skomplikowany proces, a z punktu widzenia efektywności i bezpieczeństwa oraz wymagań jakościowych, wymagająca specjalistycznych technologii informatycznych. Specjalistyczny serwis branży IT – decyzje-IT.pl – w swoim nowym dziale poświęconym rozwiązaniom IT dla branż – w sekcji CHEMIA I FARMACEUTYKA – prezentuje wiedzę na temat rozwiązań IT dla tego sektora.

Prelekcja decyzje-IT.pl o innowacyjności

W piątek, 18 grudnia 2009 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyło się seminarium pt.: „Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw”, które zebrało zarówno środowisko naukowe (przedstawicieli czterech poznańskich wyższych uczelni), jak również przedstawicieli firm prowadzących działania innowacyjne, w tym serwis decyzje-IT.pl.

Przegląd rozwiązań IT dla przemysłu spożywczego

Pomimo kryzysu, informatyzacja przemysłu spożywczego w Polsce postępuje dynamicznie. Specjalistyczny serwis branży IT – decyzje-IT.pl – w swoim nowym dziale poświęconym rozwiązaniom IT dla branż – Przemysł Spożywczy – prezentuje wiedzę na temat rozwiązań IT dla tego sektora.

Inwestycje IT w instytucjach finansowych sposobem na kryzys

W specjalistycznym serwisie decyzje-IT.pl, prezentującym oprogramowanie dla biznesu, można zapoznać się z rozwiązaniami informatycznymi skierowanymi dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. To kolejny etap kontynuujący cykl tematyczny serwisu, poświęcony systemom IT dedykowanym różnym sektorom branżowym.

Zdobywaj wiedzę IT – kalendarium szkoleń na decyzje-IT.pl

W internetowym serwisie decyzje-IT.pl, specjalizującym się w tematyce zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie, użytkownicy mogą już w łatwy i szybki sposób zapoznać się z ofertą szkoleniową renomowanych firm. Ten nowy dział jest kolejną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie czytelników serwisu.

Niezbędnik Decydenta od decyzje-IT.pl

Pomimo kryzysu gospodarczego zauważa się duże zainteresowanie przedsiębiorstw inwestowaniem w informatyzację. Według aktualnie prowadzonych badań i analiz rynku firmy, które szczególnie dzisiaj dokonują inwestycji w systemy informatyczne – wyjdą z kryzysu obronną ręką i zyskają w dłuższej perspektywie czasu. Wdrożenie systemu informatycznego w firmie, ułatwia m.in. dostęp do informacji zarządczej – niezbędnej do podejmowania decyzji oraz podnosi efektywność zarządzania – obniża koszty działalności operacyjnej, a w konsekwencji zwiększa zyski i przyczynia się do rozwoju firmy.

Przewiń do góry