Kolejna umowa Simple

Dnia 13 maja Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o. z Wrocławia oraz SIMPLE S.A. z Warszawy podpisały umowę o współpracy partnerskiej. Umowa ta dotyczy współpracy w zakresie obrotu wierzytelnościami na drodze elektronicznej. Grupa Kapitałowa Południe-Zachód jest właścicielem i operatorem dwóch internetowych systemów obrotu wierzytelnościami. Na dlugi.pl dostępny jest system obrotu wierzytelnościami gospodarczymi, a na dlugi.com.pl …

Kolejna umowa Simple więcej »