XLIII seminarium z cyklu Informatyka w administracji – Udostępnianie przez administrację publiczną infrastruktury dla sieci szerokopasmowych

5 bezpłatnych miejsc – zgłoś się!* Celem spotkania jest: przekazanie kompleksowych informacji w jaki sposób zaplanować i wdrożyć w życie działania związane z zaprojektowaniem i budową sieci szerokopasmowej z publicznym dostępem do Internetu pokazanie możliwych modeli współpracy pomiędzy administracją a oferentami usług dostępowych przedstawienie źródeł możliwości dofinansowania inwestycji w infrastrukturę zwrócenie uwagi na to czego […]

XLIII seminarium z cyklu Informatyka w administracji – Udostępnianie przez administrację publiczną infrastruktury dla sieci szerokopasmowych więcej »