Inwestować w beton czy w ludzi?

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Polska może liczyć w latach 2007 – 2013 na 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Fundusze te są wielką szansą na rozwój oraz dynamizację polskiej gospodarki. Kluczową kwestią, warunkującą wzrost jest rozwój potencjału kapitału ludzkiego, w tym intelektualnego. W tym […]

Inwestować w beton czy w ludzi? więcej »