Niezbędnik Decydenta od decyzje-IT.pl

Pomimo kryzysu gospodarczego zauważa się duże zainteresowanie przedsiębiorstw inwestowaniem w informatyzację. Według aktualnie prowadzonych badań i analiz rynku firmy, które szczególnie dzisiaj dokonują inwestycji w systemy informatyczne – wyjdą z kryzysu obronną ręką i zyskają w dłuższej perspektywie czasu. Wdrożenie systemu informatycznego w firmie, ułatwia m.in. dostęp do informacji zarządczej – niezbędnej do podejmowania decyzji oraz podnosi efektywność zarządzania – obniża koszty działalności operacyjnej, a w konsekwencji zwiększa zyski i przyczynia się do rozwoju firmy.