Prokom współpracuje z PZU

W dniu 31 lipca br. Prokom Software SA podpisał z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Aneks do umowy z dnia 10 lutego 2000 roku o świadczenie usług informatycznych, dotyczący sprawowania przez Prokom opieki nad Systemem Informatycznym PZU (SI PZU). W Aneksie strony ustaliły zakres usług i gwarantowane wynagrodzenie w pierwszym roku świadczenia usług. Wynagrodzenie to nie …

Prokom współpracuje z PZU więcej »