Web 2.0 sposobem na zwiększenie efektywności firmy

Kryzys ekonomiczny, jaki dotknął gospodarkę, wpłynął na sposób prowadzenia działalności biznesowej. Aby przetrwać trwającą w Europie recesję, przedsiębiorcy poszukują nowych sposobów na utrzymanie wydajności, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zastosowaniu rozwiązań w ramach serwisów Web 2.0. Wprowadzając tańsze wersje aplikacji dla przedsiębiorstw czy cloud computing, właściciele firm bazujący na wiedzy i energii użytkowników Internetu (trend określany mianem „crowd sourcingu”) korzystają z oferty Web 2.0.