Internet Group podwyższa kapitał akcyjny

Opublikowano: 18 października 2006. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

W dniu 17 października 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz emisji akcji Spółki w drodze oferty publicznej i subskrypcji prywatnej. Ponadto NWZA podjęło uchwałę pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki nowej emisji …

Hanna LaskowskaInternet Group podwyższa kapitał akcyjny

Internet Group buduje grupę kapitałową

Opublikowano: 14 sierpnia 2006. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , ,

W dniu 10 sierpnia 2006 roku Internet Group S.A. i CR Media Consulting S.A. podpisały porozumienie inwestycyjne. Ma ono na celu zwiększenie skali działalności, wykorzystanie efektów synergii oraz rozszerzenie działalności na nowe segmenty rynku. Internet Group S.A. wraz z CR Media Consulting S.A., zgodnie z listem intencyjnym podpisanym 28 lutego 2006 roku, opracowały wspólną strategię budowy grupy kapitałowej na bazie …

Hanna LaskowskaInternet Group buduje grupę kapitałową