Lech Cabaj

Koma S.A. – 243% wzrostu przychodów

Koma S.A. (w której 75% udziałów ma Prokom) wraz ze spółką zależną Koma Nord osiągnęły w I kwartale 2004 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody Grupy wzrosły o 243 % i wyniosły 42,04 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 1,3 mln zł. Koma S.A. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowała wzrost przychodów …

Koma S.A. – 243% wzrostu przychodów więcej »

Certyfikat ISO 9001:2000 dla Koma S.A.

Koma S.A. , integrator systemów informatycznych oraz producent oprogramowania otrzymała międzynarodowy Certyfikat ISO 9001:2000. Certyfikacja obejmuje główny zakres działalności firmy, czyli: integrację systemów teleinformatycznych, tworzenie i wdrażanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, świadczenie usług serwisowych i outsourcing IT, dostawy sprzętu komputerowego. Przyznanie certyfikatu ISO jest przejawem rozwoju firmy i umacnianiem pozycji Koma S.A. na rynku w …

Certyfikat ISO 9001:2000 dla Koma S.A. więcej »

Koma S.A. przejęła MCCnet

Koma S.A., wchodząca w skład grupy Prokom, stała się posiadaczem większości udziałów krakowskiej firmy MCCnet Sp. z o.o. – specjalizującej się w unikatowych rozwiązaniach mobilnych. Koma S.A. przejęła 51% udziałów MCCnet, z opcją zwiększenia swoich udziałów do 76 %. Zaangażowanie Koma S.A. nie ogranicza się jedynie do inwestycji kapitałowej. Przejęcie przez Komę firmy MCCnet stwarza …

Koma S.A. przejęła MCCnet więcej »

Koma S.A. wdraża ISO

KOMA S.A. rozpoczął procedurę wdrożenia systemu zarządzania jakością i uzyskania certyfikatu jakości wg normy ISO 9001:2000. Zakres certyfikacji obejmować będzie integrację systemów teleinformatycznych oraz tworzenie i dodawanie nowych wartości do oferowanych produktów i rozwiązań. Szczegółowym programem objęte zostaną: tworzenie systemów informatycznych, wdrażanie oprogramowania, dostawy sprzętu komputerowego, projekty oraz instalacje sieci transmisji danych. „Wdrożenie systemu zarządzania …

Koma S.A. wdraża ISO więcej »

Scroll to Top