Inteligentny Luwr dzięki IBM

Muzeum w Luwrze współpracuje z firmą IBM w celu płynniejszego obiegu informacji o eksponatach. Dzięki porozumieniu Luwr ma być “muzeum inteligentnym”.