Wyniki Megapanel za czerwiec 2010

PBI i Gemius, współpracujące przy badaniu „Megapanel PBI/Gemius” opublikowały wyniki za czerwiec 2010.