Michał Boni

Zmiany na polskim rynku szkoleń

W dniach 16 – 17 czerwca 2008 odbyła się III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE „Era Profesjonalizacji” organizowanego przez Nowoczesną Firmę we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania. Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w dniu 16 czerwca w Polonia Palace Hotel w Warszawie. IDEA PROJEKTU Projekt badawczo – edukacyjny SZKOLENIA W POLSCE ma na celu monitorowanie […]

Zmiany na polskim rynku szkoleń więcej »

Inwestować w beton czy w ludzi?

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Polska może liczyć w latach 2007 – 2013 na 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Fundusze te są wielką szansą na rozwój oraz dynamizację polskiej gospodarki. Kluczową kwestią, warunkującą wzrost jest rozwój potencjału kapitału ludzkiego, w tym intelektualnego. W tym

Inwestować w beton czy w ludzi? więcej »

Scroll to Top