Zarządzanie wiedzą w sieci detalicznej coraz trudniejsze

Blisko połowa Europejczyków chce, by produkty były dostarczane szybciej i lepiej dopasowane do ich gustów. Wyniki badań Aberdeen Group potwierdzają dotychczasowe obserwacje. Bez informatycznych narzędzi, które przyspieszyłyby reakcje na wahania popytu i wsparłyby operacje w obszarze zaopatrzenia, firmy mogą stracić klientów – to główna konkluzja Meetingu Ekspertów, organizowanego przez Columbus IT i Microsoft. Przed podobnymi …

Zarządzanie wiedzą w sieci detalicznej coraz trudniejsze więcej »